Analysis of changes in electrogenesis in schizoprenia using computer electroencephalography

B. A. Lobasyuk, L. B. Bartsevich

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.10.014

Abstract


Rationale. Psychiatrists do not have objective methods for identifying the brain disorders responsible for mental illness, which prevents timely diagnosis. Therefore, the search for markers of this disease, primarily related to CNS activity, is very relevant.

The purpose. A comparative study; by using periodometric analysis of EEG indicators, interhemispheric asymmetry of EEG rhythm amplitudes, and by using multiple regression analysis to identify connections-relations between EEG amplitude and frequency rhythms of different leads in healthy people and schizophrenic patients.

Material and Methods. EEG recording was performed in a state of quiet wake with closed eyes on the Neuron-Spectrum-2 electroencephalograph. The analysis was performed using periodometric analysis.

The differences of the indicators were monitored using the calculation of the coefficients of concordance (CCs). Connections-relations between indicators were investigated using multiple regression analysis.

Own research. In patients with schizophrenia compared with healthy people, there was detected a decrease in the amplitudes of rhythms of EEG, an increase in the duration indices in the delta and theta ranges and a decrease in the duration indices of the alpha and beta rhythms. In patients with schizophrenia, there was a decrease in negativity and an inversion of functional interhemispheric asymmetry (FIHA) to positivity in the delta, theta, and alpha ranges and an increase of (FIHA) positivity in low-frequency and high-frequency EEG beta rhythms. Multiple regression and correlation analysis of the rhythm amplitudes interactions revealed that in the delta and theta ranges in the main group the number of regression coefficients was less than in the control group and in alpha, beta-LF and beta-HF – more than in control group.

Conclusions. 1. The obtained results indicated the activation of the right hemisphere in comparison with the left in patients with schizophrenia, possibly due to a decrease in the activating effect of the reticular formation of the brain stem.

2. It has been suggested that these changes in the aggregate are the neurophysiological basis of disorders of higher nervous (mental) activity in patients with schizophrenia


Full Text:

PDF

References


Beritov I.S.. (1969) Struktura i funktsii koryi bolshogo mozga: – [Structure and functions of the cerebral cortex] - Moscow: Nauka,. - 532 p.

Biopotentsialyi mozga cheloveka, pod red. V. S. Rusinova (1987), [Biopotentials of the human brain. Mathematical Analysis] Ed. VS Rusinova; AMS of the USSR. –M .: Medicine, , 256 p.

Bitenskiy, B.C., Lobasyuk B.A., Bodelan M.I. (2010) Neyropsihologiya i neyropsihiatriya (issledovanie parallelizma psihicheskih fenomenov i elektrofiziologii mozga) (K voprosu o edinitse psihicheskoy deyatelnosti) [Neuropsychology and neuropsychiatry (study of the parallelism of psychic phenomena and electrophysiology of the brain) (On the issue of unit of mental activity)] “Bulletin of Psychiatry and Psychopharmacology, №1 (17), P.7-11.

Geldaм A.P,. Dokukina T. V - (2008). Kompyuternaya elektroentsefalografiya: vozmozhnost ispolzovaniya pri shizofrenii [Computer Electroencephalography: Possibility of Use in Schizophrenia]Medical Journal. - № 3. - P. 86-88.

Davtyan S. E., Ostretsov O. V. (1996).Mezhpolusharnaya (motornaya) asimmetriya pri shizofrenii i drugih psihicheskih rasstroystvah // Istoriya Saburovoy dachi. Uspehi psihiatrii, nevrologii, neyrohirurgii i narkologii: Sbornik nauchnyih rabot Ukrainskogo NII klinicheskoy i eksperimentalnoy nevrologii i psihiatrii i Harkovskoy gorodskoy klinicheskoy psihiatricheskoy bolnitsyi # 15 (Saburovoy dachi) [Interhemispheric (motor) asymmetry in schizophrenia and other mental disorders // History of Saburova Cottage. Successes of psychiatry, neurology, neurosurgery and narcology] Collection of scientific works of the Ukrainian Research Institute of Clinical and Experimental Neurology and Psychiatry and Kharkiv City Clinical Psychiatric Hospital № 15 (Saburova Cottage) / Under Society. ed. II Kutko, PT Petryuk. - Kharkov, - Vol. 3. - P. 180–182.

Dokukina, T. V. (2003). Kartirovanie EEG. [EEG mapping] a monograph. Minsk, 2003. 148 p.

Egorova I.S. (1973) Elektroentsefalografiya.[ Electroencephalography]. M .: Medicine,. - 296 p.

Kirdan, A. B. (1996). Nekotoryie aspektyi kompyuternogo kartirovaniya golovnogo mozga pri pristupoobrazno-progredientnoy shizofrenii // Istoriya Saburovskoy dachi: uspehi psihiatrii, nevrologii, neyrohirurgii i narkologii. [Some aspects of computer mapping of the brain in paroxysmal-progressive schizophrenia] // History of the Saburov summer residence: the successes of psychiatry, neurology, neurosurgery and narcology. Sat. scientific works Ukrainian. SRI wedge. and experiment. neurol. and a psychiatrist. and Kharkov. mountains. wedge. psychiatrist. Issue No. 15 / under the general. ed. II Kutko and PT Petryuk. Kharkov, 1996. Vol. 3. P. 221 - 223.

Kirpichenko, A. A. (1978). Neyrofiziologicheskie aspektyi shizofrenii [Neurophysiological aspects of schizophrenia] Minsk, 1978. 191 p.

Kudlaev, S. V. (2000). Kliniko-elektroentsefalograficheskoe issledovanie bolnyih semey-noy shizofreniey [Clinico-electroencephalographic study of patients with familial schizophrenia: author. Diss]. … Cand. Honey Sciences: 14.00.18 / Moscow. SRI psychiatrist. M., 19 p.

Kulaichev A.P., Gorbachevskaya N.L., Goryunov A.V., Sorokin A.B., A.I. Hromov A.I. (2012)/ Razlichiya pokazateley sinhronnosti bioelektricheskoy aktivnosti EEG u zdorovyih i bolnyih shizofreniey detey i podrostkov [Differences in indicators of synchrony of bioelectric activity of EEG in healthy and schizophrenic patients of children and adolescents]. Journal of Neurology and Psychiatry. SS Korsakov. 2012. 12: 55-62.

Mangeym Dzh.B., Rich R.K. (1997). Politologiya: Metodyi issledovaniya. [Political Science: Research Methods]. - M .: Publishing House "All the World" - 544 p.

Nikiforov, A. I., Bochkarev, V. K. (1991). Kompyuternaya sistema Brainloc. Rukovodstvo polzovatelya. [The Brainloc computer system. User Manual]. 1991. 227 p.

Nosov S. G. (1995). Funktsionalnaya mezhpolusharnaya asimmetriya mozga bolnyih shizofreniey i prognozirovanie effektivnosti neyroleptikov[Functional interhemispheric asymmetry of the brain of patients with schizophrenia and prediction of the effectiveness of neuroleptics] Schizophrenia: new approaches to therapy: Collection of scientific papers of the Ukrainian Research Institute of Clinical and Experimental Neurology and Psychiatry and Kharkiv City Clinical Psychiatric Hospital No. 15 Under the general. ed. II Kutko, PT Petryuk. - Kharkov, - Vol. 2. - P. 71-73.

Rusinov V. S., O. M. Grindel, G. N. Boldyireva i dr. (1988). «Otsenka funktsionalnogo sostoyaniya zdorovogo cheloveka i bolnyih s ochagovyimi porazheniyami mozga po parametramspektralno-korrelyatsionnogoanaliza elektroentsefalogrammmyi na EVM i vyizvannyih potentsialov»,[“Assessment of the functional state of a healthy person and patients with focal brain lesions by the parameters of the spectral-correlation analysis of the electroencephalogram on the computer and the evoked potentials”]. in book. : Diagnosis and prediction of the functional state of the human brain, ed. MN Livanova, VS Rusinova, PV Simonova et al., Science, Moscow. P.51-125.

Strelets V.B., Garah Zh.V., Novototskiy–Vlasov V.Yu., Magomedov R.A. (2005) Sootnosheniya mezhdu moschnostyu i sinhronizatsiey ritmov EEG pri kognitivnoy patologii[Relations between power and synchronization of EEG rhythms in cognitive pathology]. Journal. higher nerve. act. 2005. 55 (4): 496–504. (translated: Neurosci. Behav. Physiol. 2006. 36 (6): 655–662).

Strelets, V. B., Magomedov, R. A., Golikova, Zh. V. i dr. (2004) Spektralnaya moschnost i vnutrikorkovyie vzaimodeystviya po beta2-ritmu v norme i pri shizofrenii ‘[Spectral power and intracortical interactions on beta2-rhythm in normal and schizophrenia]// Journal. higher nerve. act. T. 54. № 2. P. 229 - 236.

Uolter G. (1966). Zhivoy mozg. (The Living Brain, 1963). Translation from English А.М. Hurwitch. Edited and with the preface by T.D. Smirnova. Moscow: Mir Publishing House. Editorial of science-fiction and popular science literature,. - The series "In the world of science and technology")

Yureva, L. N., Nosov, S. G. (1995). Prognozirovanie lechebnogo effekta galoperidola u bolnyih paranoidnoy shizofreniey na osnove spektralno-kogerentnogo analiza EEG [Prediction of the therapeutic effect of haloperidol in patients with paranoid schizophrenia based on spectral-coherent EEG analysis] Schizophrenia: new approaches to therapy. Sat. scientific works Ukrainian. SRI wedge. and experiment. neurol. and a psychiatrist. and Kharkov. mountains. wedge. psychiatrist. Issue No. 15 / under the general. ed. II Kutko and PT Petryuk. Kharkov, 1995. pp. 131 - 132.

Akbar Y., Khotimah S. N., Haryanto F. (2016) Spectral and brain mapping analysis of EEG based on Pwelch in schizophrenic patients. Journal of Physics: Conference Series 694 012070. , article id. 012070 (2016). DOI: 10.1088/1742-596/694/1/012070 Bibcode:2016JPhCS.694a2070A

Davey M.P., Victor J.D., Schiff N.D. (2000). Power spectra and coherence in the EEG of a vegetative patient with severe asymmetric brain damage. Clin Neurophysiol.; 111(11):1949-54. PMID 11068228 DOI: 10.1016/s1388-2457(00)00435-1

George H. K., Hans O. L., Jasper H.H. Elger C. (1958). The ten-twenty electrode system of the International federation. EEG // Clin. Neurophysiol.. N 10. P. 371.

Recommendations for the Practice of Clinical Neurophysiology: Guidelines of the International Federation of Clinical Physiology (EEG Suppl. 52) Editors: G. Deuschl and A. Eisen q 1999 International Federation of Clinical Neurophysiology. All rights reserved. Published by Elsevier Science

Karson C.N., Coppola R., Daniel D.G., Weinberger D.R. (1988). Computerized EEG in schizophrenia. Schizophr Bull. ;14(2):193-7. PMID:3201177, DOI:10.1093/schbul/14.2.193,

Lobasyuk B,A. (2005). Role of the Brainstem Reticular Formation in the Mechanisms of Cortical Electrogenesis. Neirofiziologiya/Neurophysiology, Vol. 37, No. 1, pp. 36 – 47. DOI https://doi.org/10.1007/s11062-005-0043-1 Publisher NameKluwer Academic Publishers-Consultants Bureau Print ISSN0090-2977. Online ISSN1573-9007

Lobasyuk B. A., Primacheck I. О., Savostin А. P., Aymedov К. V. Research of systemacity of individual and typological features of the personality at patients with maniac-depressive psychosis and schizophrenia. (Mesh and topological model of mentality). Journal of Health Sciences. 2014;04(01):427-440. ISBN 9781329900653, DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.474

Mann K, Maier W, Franke P, Rцschke J, Gдnsicke M. Intra– and interhemispheric electroencephalogram coherence in siblings discordant for schizophrenia and healthy volunteers. Biol. Psychiat. 1997. 42(8): 655–663. PMID: 9325558, DOI: 10.1016/s0006-3223(96)00497-0,

McBride J C, Zhao X, Munro N B, Smith C D, Jicha G A , Hively L, Broster L S, Schmitt FA, Merrin E.L., Floyd T.C., Fein G. EEG coherence term in unmedicated schizophrenic patients. Biol. Psychiat. 1989. 25(1): 60–66.PMID: 2563232, DOI: 10.1016/0006-3223(89)90147-9

McBride J.C., Zhao X., Munro N.B., Smith C.D., Jicha G.A., Hively L., Broster L.S.,.Schmitt F.A., Kryscio R.J., Jiang Y. Spectral and complexity analysis of scalp EEG characteristics for mild cognitive impairment and early Alzheimer's disease. Comput Methods Programs Biomed. 2014 r;114(2):153-63. doi: 10.1016/j.cmpb.2014.01.019.

Merrin E.L., Floyd T.C., Fein G. EEG coherence term in unmedicated schizophrenic patients. Biol. Psychiat. 1989. 25(1): 60–66. PMID: 2563232 DOI: 10.1016/0006-3223(89)90147-9

Moruzzi G, Magoun HW. (1949). Brain stem reticular formation and activation of the EEG. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1(4):455-73. PMID:18421835

Moruzzi G., (1964). The function of elektricle rhythms in the brin. J. Ment. Sci 96.31.

Naderi M.A., Mahdavi-Nasab, H. (2010) Analysis and classification of EEG signals using spectral analysis and recurrent neural network” in 17th Iranian Conference of Biomedical Engineering (ICBME) (IEEE, Isfahan, pp. 1–4.

Nagase, Y., Okubo, Y., Matsuura, M., Kojima T., Torua M. (992) EEG coherence in unmedicated schizophrenic patients: topographical study of predominantly never medicated cases alert. Biol. Psychiat.. 32(11): 1028–1034.

Norman R.M., Malla A.K, Williamson P.C., Morrison–Stewart S.L., Helmes E., Cortese L. EEG coherence and syndromes in schizophrenia. Br. J. Psychiatry. 1997. 170: 411–415. PMID: 9307688, DOI: 10.1192/bjp.170.5.411

Petsche H, Stumpf C. The origin of theta-rhytm in the rabbit hippocampus.

Tauscher J., Fischer P., Neumeister A., Rappelsberger P., Kasper S. Low frontal electroencephalographic coherence in neuroleptic-free schizophrenic patients. Biol. P sychiatry. 1998. 44(6): 438–447. PMID: 9777175, DOI: 10.1016/s0006-3223(97)00428-9

Walter, W. G. (1950). The twenty-fourth Maudsley lecture: the functions of electrical rhythms in the brain. Journal of Mental Science, 96, 1–31. https://doi.org/10.1192/bjp.96.402.1

WHO 1993. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Criteria for Research. World Health Organization, Geneva, 1993.

Wien Klin Wochenschr. 1962 12;74:696-700. [The origin of theta-rhytm in the rabbit hippocampus]. [Article in German]. PETSCHE H, STUMPF C. PMID: 13942954

Williamson SJ, Kaufman L, Lu ZL, Wang JZ, Karron D. (1997). “Study of human occipital alpha rhythm: the alphon hypothesis and alpha suppression,” Int. J. Psychophysiol., 26(1-3), 63-76 PMID: 9202995, DOI:10.1016/s0167-8760(97)00756-3

Winterer G., Egan M.F., Rдdler T., Hyde T., Coppola R., Weinberger D.R. An association between reduced interhemispheric EEG coherence in the temporal lobe and genetic risk for schizophrenia. Schizophr. Res. 2001. 49(1): 129–143. PMID: 11343872, DOI: 10.1016/s0920-9964(00)00128-6


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism