Therapeutic options at the Neonatal Pathology Ward

Monika Joanna Stecko, Agata Wawrykow, Katarzyna Korabiusz-Lewandowska, Agnieszka Kordek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.09.111

Abstract


According to the World Health Organization, premature baby is a newborn baby that was born between 22nd and 37th week of pregnancy. The premature babies, due to immaturity of all systems, require special care from the whole medical personnel and holistic approach. The role of a physiotherapist at the Neonatal Pathology Ward is a very important aspect and care of a little patient should be adjusted individually. The most important assumptions of the methods in the care of premature babies at the intensive care unit include normalization of muscle tension, change of abnormal posture and motor patterns, as well as normal sensory experiences. Techniques and supports adjusted to physical and personality capabilities of a child are applied during therapy [1,2]. The Neonatal Pathology Ward is also a place for a clinical speech therapist who has a very important task in the care of a premature baby. A speech therapist who deals with therapy of a premature baby, checks anatomical conditions of the oral cavity, that is, tongue mobility, length of a frenulum, structure of the palate, and then develops a model of support individual for every patient [3]. Interdisciplinary work of the members of a medical team is necessary to provide modern and professional care for the patients.

 


Keywords


premature baby; physiotherapist; neurodevelopmental therapy; speech therapist; clinical speech therapist; interdisciplinary work.

Full Text:

PDF (Polish)

References


Suder A., Nawrot J., Gniadek A.. Współpraca położnej lub pielęgniarki i fizjoterapeuty na oddziale intensywnej terapii noworodka. Problemy Pielęgniarstwa 2018; 26 (2): 99–103

Bagnowska K. Czynniki wpływające na skuteczność rehabilitacji metodą NDT- Bobath u dzieci urodzonych przedwcześ- nie. Nowa Pediatr. 2014; 2: 63-71.

Feige S., Rola logopedy na oddziale noworodkowym. Nowakowska-Kempna I. (red). Studia z logopedii i neurologopedia. Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, Kraków 2012; 309-321.

Kopeć A., Aftyka A., Humeniuk E. i wsp. Hospitalization of a child in the Neonatal Intensive Care – parents’ experiences. Curr Probl Psych 2016; 17: 24-30.102 Problemy Pielęgniarstwa 2/2018

Czajka R. Poród przedwczesny. W: Bręborowicz GH (red.). Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010; 121-135.

https://www.medme.pl/artykuly/wczesniactwo-skrajne-przezywalnosc-powiklania-i-choroby,72940.html

Gadzinowski J, Kęsiak M. Definicje, terminologia, zasady organizacji opieki nad noworodkiem. W: Szczapa J (red.). Podstawy Neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015; 1-5.

Boroszewska - Kornacka M.K.. Kompendium wiedzy o wcześniaku. Standardy Medyczne/Pediatria 2013; 10: 597-611

10. Ostiak W, Stoińska B, Gadzinowski J. Stymulacja ruchowa oraz wczesne usprawnianie wcześniaków w oddziale patologii noworodka. Reh Med 2003; 7: 41-49.

Bagnowska K. Czynniki wpływające na skuteczność rehabilitacji metodą NDT-Bobath u dzieci urodzonych przedwcześ- nie. Nowa Pediatr 2014; 2: 63-71.

Sobczyk M. Wpływ podwyższenia wartości dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, podczas stosowania metody CPAP u noworodków z niewydolnością oddechową, na parametry układu krążenia i wymiany gazowej. Nowa Pediatr. 2013; 3: 83-90.

Por. A. Łada, Peri i postnatalna diagnostyka oraz terapia neurologopedyczna, „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2004, nr 6, s. 15-16.

Por. A. Regner, Wczesne wspomaganie rozwoju psychomotorycznego małego dziecka z zastosowaniem metody R.Castillo Moralesa, w: Dzieci z zaburzeniami rozwoju, red. B. Cytowska, B. Winczura, Kraków 2006, s. 206.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism