Diabetes - diagnosis, treatment, complications and rehabilitation

Marta Lipka, Karolina Kończalska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.08.038

Abstract


Introduction: Diabetes mellitus is a disease that cannot be completely cured, but by following the recommendations of Healthcare professionals, it is possible to maintain good health for a long time. The most important thing during treatment is to normalize the glucose level and maintain a balanced diet. The aim of the study is to present the problem of diabetes, to present the causes and effects of the disease, and to describe rehabilitation after its complications.


Results:In Poland, more than 2.9 million people are ill and the disease curve is constantly growing. Scientists predict that in a few dozen years there may be half a billion people in the world. Many people are not aware that this civilization disease also affects them. The reasons may be an inappropriate lifestyle, smoking, obesity, lack of physical activity. Early treatment initiation can prevent serious complications such as retinopathy, nephropathy, and peripheral neuropathy that result in DFU and, consequently, lead to limb amputation. Despite accompanying diabetes for several years, some patients report insufficient knowledge about their disease. Educating patients by doctors about the course of the disease and its treatment is an indispensable element during treatment. This improves the patients' quality of life.


Conclusion: Diabetes mellitus is a disease that affects a large part of the population and the incidence continues to increase.

To counteract disease, you need to measure your blood sugar regularly. Exercise and an appropriate diet will help prevent the disease.


Keywords


diabetes; rehabilitation; hyperglycemia; amputation

Full Text:

PDF

References


Nowacka-Kłos M, Studzińska K, Drozd A, Hansdorfer-Korzon R. Postępowanie fizjoterapeutyczne w powikłaniach cukrzycy. Forum Med Rodz 2013;7 (6): 328–337.

American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care. 2013; 36 (1): 67–S74. https://doi.org/10.2337/dc13-S067

Guidelines on the management of diabetic patients. A position of Diabetes Poland. Clin Diabet 2017; 6, Suppl. A: A1–A80. https://doi.org/10.5603/DK.2017.0001

Franek E. Cukrzyca i cukrzycowa choroba nerek – zwiększający się problem epidemiologiczny. Post Nauk Med, t. XXVI,2013; 3: 185.

Matyjaszczyk P. Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego na podstawie badań pacjentów poradni POZ. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013.

NFZ o zdrowiu, Cukrzyca, Warszawa, listopad 2019: 7-9.

Stelmaszyk A, Dworacka M. Znaczenie czynników epigenetycznych w diagnostyce i leczeniu cukrzycy typu 2. Diabetologia Praktyczna 2018; 4 (3): 177-183.

Borucka K, Niedźwiecki P, Zozulińska-Ziółkiewicz D. Pacjenci w wieku podeszłym z zaburzeniami metabolizmu glukozy w świetle zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego – ocena kliniczna. Geriatria 2012; 6: 26-33.

Miazgowski T. Otyłość a cukrzyca. Fam Med Primary Care Rev 2012; 14 (3): 462–467.

Krzyścin M. Wpływ palenia papierosów oraz narażenia na wdychanie dymu tytoniowego w aspekcie stanu noworodka po urodzeniu. Rozprawa na stopień

doktora nauk medycznych. UM Klinika Perinatologii i Ginekologii Poznań 2013: 21-26.

Obońska K, Grąbczewska Z , Fisz J, Kubica J. Cukrzyca i dysfunkcja śródbłonka — krótkie spojrzenie na złożony problem. Folia Cardiol. 2011;6 (2): 109–116.

Zegan M, Michota-Katulska E, Lewandowska M, Boniecka I.

Rola podejmowanej aktywności fizycznej w profilaktyce oraz wspomaganiu leczenia otyłości oraz cukrzycy typu 2. Med Rodz 2017; 20(4): 273-278. https://doi.org/10.25121/MR.2017.20.4.273

Grochowska E, Jarzyna R. Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych – kluczowa rola kinazy białkowej aktywowanej przez AMP(AMPK). Postepy Hig Med Dosw (online), 2014; 68: 1114-1128.

Bogdański P, Iciek J, Pupek-Musialik D. Wpływ regularnej aktywności fizycznej na stężenie adiponektyny u otyłych kobiet z zespołem metabolicznym. Endokrynol. Otył. Zab. Przem. Mat 2011;7(4): 213-221.

Araszkiewicz A, Piasecka D, Wierusz-Wysocka B. Ocena wiedzy pacjentów z typem 2 cukrzycy na temat przewlekłych powikłań choroby. Now Lek 2012; 81 (2): 158–163.

Klosiewicz-Latoszek L. Metabolizm osób w starszym wieku przyczyną ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy. Żyw Człow 2018; 45 (2): 89-93.

Kurpas D, Czech T, Mroczek B. Jakość życia pacjentów z cukrzycą – jakie znaczenie mają powikłania? Fam Med Primary Care Rev 2012; 14 (2): 177–181.

Kalinowski P, Bojakowska U, Kowalska M. Ocena wiedzy pacjentów o powikłaniach cukrzycy. Med Og Nauk Zdr. 2012; 18 (4): 302-307.

Prylińska M, Husejko J, Kwiatkowska K, Wycech A, Kujaciński M, Rymarska O et al. Care for an elderly person after lower limb amputation. Journal of Education, Health and Sport, [S.l.] 2019; 9 (8): 886-894. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3370924

Prylińska M, Husejko J, Wąsicki M, Modrzejewski M, Szewczak D, Lamtych M et al. A person with diabetes as a patient - basic rules of conduct. Journal of Education, Health and Sport, [S.l.] 2019; 9 (9): 112-120. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3386702

Górska-Ciebiada M, Barylski M, Ciebiada M. Stany nagłe w cukrzycy – cukrzycowa kwasica ketonowa i zespół hiperglikemiczno-hipermolalny. Anest Ratow 2011; 5: 327-334.

P. Georgiou i D. Johnston. Guest Editorial Biomedical and Health Informatics for Diabetes”, in IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 2016; 20 (1): 3-3.

Walicka M, Chomiuk T, Filipiak KJ et al. Zapobieganie rozwojowi cukrzycy typu 2. Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii. Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kardiol Pol. 2015; 73 (10): 949–957. http://doi.org/10.5603/KP.2015.0183

Ratajczak P, Obolewicz E, Kus K i wsp. Profilaktyka oraz leczenie cukrzycy-badanie poziomu świadomości. Poli Prz Nauk Zdr 2014; 2 (39): 119-126.

Kurpas D. Dostępność do badań profilaktycznych – rozwiązania w UE. Fam Med Primary Care Rev 2011; 13 (1): 75–79.

Synowiec-Piłat M, Przeliorz A, Polańska P, Siwiec A, Surma K. Poziom wiedzy medycznej i zachowania zdrowotne chorych na cukrzycę. w Społeczne konteksty chorób przewlekłych, Uniwersytet Łódzki. 2013: 57-72.

Korzon-Burakowska A. Zespół stopy cukrzycowej— patogeneza i praktyczne aspekty postępowania. Forum Med Rodz 2008; 2 (3): 234–241.

Karpińska A, Karpińska E, Klich-Kufel M. Rehabilitation after amputation of the lower limb in the course of Diabetic Foot Syndrome. Journal of Education, Health and Sport. 2019; 9 (6): 354-360. https://dx.doi.org/10.1186%2F2251-6581-11-24

Pirowska A. Mirror therapy. Med Rehabil 2013; 17 (4): 37-48.

Butler S. Support for mirror therapy for phantom and stump pain in landmine-injured patients. Scandinavian Journal of Pain. 18 (4): 561–562. https://doi.org/10.1515/sjpain-2018-0115

Hajra A, Bandyopadhyay D. Screening for diabetic retinopathy: New methods to come. Indian J Ophthalmol 2016; 64: 253-4. https://doi.org/10.4103/0301-4738.181739

Michalak M, Szamotulska J, Hansdorfer-Korzon R, Hałoń M. Wpływ leczenia uzdrowiskowego u pacjentów z neuropatią cukrzycową. Forum Med Rodz 2017; 11 (2): 62-72.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism