Detection of carbonates in water softeners

Kinga Andrusiewicz, Mirella Czapska, Barbara Nieradko-Iwanicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.06.008

Abstract


The skin is one of the most important and the largest organ of human body. Skin hygiene requires use of water. Water can be hard. Hard water effectively hinders the washing process. The purpose of the work is to detect carbonates in bath salts and water softeners. Materials and methods A total of 80 samples were collected: micellar fluids-5, tonics-6, shampoos-17, shower gels-6, bath salts-13, soaps-11, washing gels-6, softeners-3, washing capsules-3, washing powders-4, dishwasher tablets-5, bathwatercolour-1. One gram of test substance was added to 10 cm3 of distilled water,heated until the precipitate dissolved and poured into a tube. A few drops of 3 mol / dm3 H2SO4 were added. The evolution of gas bubbles indicated the presence of carbonates. In our experiment we have found the presence of bicarbonate only in effervescent tablets for baby baths, Salt Iwonicka and in bathing balls. Conclusions: Not all products containing "bath salt" contain bicarbonate. Budget bath salts in the composition have sodium chloride or sodium lauryl sulphate, but they do not contain bicarbonate. Micellar liquids, shower gels, face wash gels, soaps, shampoos, powders and liquids for washing and rinsing fabrics, dishwasher products do not contain carbonates. The most bicarbonate salt contains Iwonicka Salt. Detergents such as washing powders, washing liquids and fabric rinses and dishwasher products contain phosphonates, which give off abundant foam.

Keywords


carbonates; water softeners; hard water; skin

Full Text:

PDF

References


Alam M, Gladstone HB, Tung RC. Dermatologia kosmetyczna, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

Zdanowicz A, Płatek B. Twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Doradztwo Wodne, Milanówek 2018.

Brzozowski J, Wawrzyszuk B, Zaborowska W, Kozak H, Ziemińska M. Elementy przyrodnicze w ochronie zdrowia człowieka Wydanie II – poprawione i uzupełnione. Skrypt ćwiczeniowy dla studentów Wydziałów Lekarskiego, Pielęgniarskiego, Stomatologii i Farmacji, Zakład Higieny Ogólnej Instytutu Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Lublinie, Lublin 1986.

Borzęcki A. Higiena i środowisko a zdrowie człowieka, Vol III, Lublin 2014.

Iwan M, Kurpiel-Gorgol R, Rzączyńska Z. Podstawy chemii w ćwiczeniach. Zestaw ćwiczeń z chemii dla studentów Chemii Środków Bioaktywnych i Kosmetyków, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2006.

Jasiewicz C, Baran A. Przewodnik do wykładów i ćwiczeń z toksykologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2008.

Kowal AL, Świderska-Bróż M. Oczyszczanie wody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Seńczuk W. Toksykologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

Wyroba A, Witek E. Oznaczenie twardości wody wód powierzchniowych, ściekowych i uzdatnianych. [W:] Chemia środowiska, cz.1, Ćwiczenia i seminaria, Ed. Szczepaniec-Cięciak E, Kościelniak P, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

Calderon EL, Braun GF. Water hardness and cardiovascular disease. In: Nutrients in drinking water, WHO, Geneva 2005: 117-118.

Pasternak K. Magnez w fizjologii człowieka Biuletyn Magnezologiczny, 1999; 4(2): 480-485.

Jethon Z. Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Higiena – Ekologia kliniczna – Zdrowie. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.

Gulińska H, Smolińska J. Ciekawa chemia. Podręcznik do klasy 8, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017.

Kąkolewski I, Kowalewski K, Plumińska-Mieloch A. Historia 7. Podręcznik do szkoły podstawowej, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017.

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care First Global Patient Safety Challenge. Clean Care is Safer Care (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf;jsessionid=B2ADD733665CC536DD12101C2A3AF55A?sequence=1 – cited on June 7th2020).


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism