The role of the nurse in improving the quality of healthcare

Magdalena Anna Wasik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.04.008

Abstract


Introduction

The nurse provides medical care for the patient, including nursing, administering medicines and performing injections. She assists the doctor in the process of diagnosis and treatment. The definition of this profession changes as a result of the development of science and increasing expectations of health care. The development of this profession is evidenced by developed models of nursing, which will focus on the practical application of the acquired knowledge.

Aim

The aim of this work was to present the tasks and competences of nursing and the role of this profession in improving the quality of patient care.

Material and method

The paper uses the method of literature analysis. The material used in the paper comes from publications published in a compact form and scientific articles.

Results

The review of the collected scientific material showed that nurses have a significant impact on the quality of health care and the functioning of the entire facility. Healthcare institutions belong to organizations in which the quality of services translates into the patient's health and life. Care should therefore be a priority for the entire staff, especially for the nurses who first meet the patient and spend a lot of time with him. Patients expect medical knowledge from nurses first and foremost, but also safety, trust and proper communication.

Conclusions

In recent years, nursing has been constantly changing, which means that people in this profession have to take various actions for their development. Patient expectations are also changing. Their opinion and satisfaction is important for success. A satisfied patient will surely use the services of the facility again.


Keywords


nursing; quality of care; patient

Full Text:

PDF

References


Rutkowska K. Kompetencje społeczne – bufor wypalenia zawodowego pielęgniarek. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2012;18(4):319-323.

Juszczak K, Rykowska I. Rola naczelnej pielęgniarki w podnoszeniu jakości usług pielęgniarskich. Pielęgniarstwo Polskie. 2013;3(49):222-229.

Błazucka U, Cieślak H. Systemy motywacyjne w pracy pielęgniarki. Pielęgniarstwo Polskie. 2015;57(3):283-287.

Scott PA, Matthews A, Kirwan M. What is nursing in the 21st century and what does the 21st century health system require of nursing? Nursing Philosophy. 2014;15(1): 23-34.

Krupienicz A. Podstawy pielęgniarstwa. Repetytorium przedegzaminacyjne. Edra Urban&Partner;2018.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz.U. 2011 Nr 174, poz.1039. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111741039/U/D20111039Lj.pdf (dostęp: 2020.03.20)

Lizak D, Seń M, Laska E. Rola pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w kreowaniu prozdrowotnych postaw uczniów. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2012;4:129–133.

Ziembicka DM, Marcinowicz L. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa– stan polskich badań naukowych. Family Medicine & Primary Care Review. 2015;17(3):232-236.

Glińska J, Brzezińska E, Lewandowska M, Borowiak E. Rola pielęgnowania w podnoszeniu jakości opieki pielęgniarskiej. Problemy Pielęgniarstwa. 2016;24(3-4): 177-181.

Awalkhan A, Muhammad D. Application of Nightingale Nursing Theory to the Care of Patient with Colostomy. European Journal of Clinical and Biomedical Sciences 2016; 2(6): 97-101.

D’Antonio P, Beeber L, Sillsc G, Naegled M. The future in the past: Hildegard Peplau and interpersonal relations in nursing. Nursing Inquiry. 2014; 21(4): 311–317.

Ahtisham Y, Jacoline S. Integrating Nursing Theory and Process into Practice; Virginia’s Henderson Need Theory. Internation Journal Of Caring Sciences. 2015; 8(2): 443-450.

Queirós PJP, Santos Vidinha TS, Almeida Filho AJ. Self-care: Orem’s theoretical contribution to the Nursing discipline and profession. Revista de Enfermagem Referência 2014; IV(3):157-163.

Kowalik G. Praktyczne zastosowanie modelu pielęgnowania Dorothy Orem. Studia Medyczne. 2012;26(2):107-111

Shah M. Compare and Contrast of Grand Theories: Orem’s Self-Care Deficit Theory and Roy’s Adaptation Model. International Journal of Nursing Didactics. 2015;5(1):39-42.

Rosińczuk J, Kołtuniuk A, Górska M, Uchmanowicz I. The Application of Callista Roy Adaptation Model in the Care of Patients with Multiple Sclerosis – Case Report. The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing. 2015;4(3):121-129.

Dobocińska Ż. Opieka pielęgniarska – wybrane zagadnienia teoretyczne. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;1(38): 59-63.

Studnik A, Pierchała A, Wójta-Kempa M. Porównanie wybranych elementów pracy i sytuacji zawodowej pielęgniarek opieki długoterminowej i pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. 2013;3(2):143–153.

Raulinajtys-Grzybek M. Zarzadzanie kosztami podmiotów leczniczych. Rola i zadania pielęgniarek. Wolters Kluwer Polska SA;2013.

Bembnowska M, Jośko-Ochojska J. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia. Hygeia Public Health. 2015;50(3):457-462.

Jha D, Frye AK, Schlimgen J. Evaluating variables of patient experience and the correlation with design. Patient Experience Journal 2017; 4(1): 33-45.

Opolski K, Dykowska G, Możdżonek M. Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Wydawnictwo CeDeWu; 2003.

Juszczak K, Rykowska I. Rola naczelnej pielęgniarki w podnoszeniu jakości usług pielęgniarskich. Pielęgniarstwo Polskie. 2013;3(49):219-229.

Mehta SJ. Patient Satisfaction Reporting and Its Implications for Patient Care. AMA Journal of Ethics. 2015;17(7):616-21.

Pintal-Ślimak M, Eusebio M-O, Pietruczuk M. Jakość w opiece zdrowotnej. Diagnostyka Labolatoryjna. 2018;54(3):197-200.

Moczydłowska Alicja, Krajewska-Kułak Elżbieta, Kózka Maria, Bielski Krzysztof, Kulesza-Brończyk Bożena, Kalandyk Halina. Oczekiwania chorych wobec personelu pielęgniarskiego. Problemy Pielęgniarstwa. 2014;22(4):464-470.

Hickey JV, Giardino ER. The role of nurses in hospital quality improvement. The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing. 2018;8(1):1-8.

Czerw A, Religioni U, Matuszna A, Lesiak K, Olejnik A. Zasady skutecznej komunikacji w placówkach medycznych. Hygeia Public Health. 2012;47(3):247-253.

Miller D, Milik A. Komunikacja interpersonalna w zakładach opieki zdrowotnej. Journal of Management and Finanse. 2014;12(2):133-144.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism