Physical activity during pregnancy - literature review

Karol Mazur, Dominik Machaj, Dominika Mazur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.01.001

Abstract


Physical activity is one of the basics elements of a healthy lifestyle. Pregnancy is a unique state of physiologic stress which necessitates physical, mental, and social adaptation. Physical activity has significant influence on health of pregnant women. the most important benefits of physical exercising during pregnancy are: preparation for labor effort and reduction of the duration of the labor. The form of the physical activity should be consulted with the midwife or ginecologist, that will choose adequate exercises to the need and possibilites of the pregnant woman. The aim of this study was to evaluate meaning of the physical activity during pregnancy for the women.

The status of women’s knowledge about physical exercises in pregnancy is unsatisfactory. The internet isthe main source of information about physical activity during pregnancy for pregnant women. There is significant correlation between the awerness of meaning of physical activity during pregnancy and the age, education, attending on childbirth education classes   or education of pregnant women. The level of knowledge about meaning of physical activity during pregnancy, time of beginning the exercising, their frequency and the type, contraindications is high in the group of women over 30 years old, married, with high level of education, multiparas and those who attended childbirth education classes. Physical activity during pregnancy is often determined by gestational age, course of pregnancy and exercising before pregnancy. Unfourtanely many women stop physical exercising during pregnancy, especially in the first trymester. Main reasons to stop physical exercising are: general feeling of being unwell, medical recommendations, and symptomps related to pregnancy. The most adequate sports for pregnant women are: swimming, yoga, pilates and gymnastics, that are often organised in childbirth education classes Also many pregnant women don’t consultate physical exercising during pregnancy with the gynecologist or midwife.

Keywords


pregnancy; physical activity; physical exercising, physical activity during pregnancy;

Full Text:

PDF

References


Michalski T. „Miejsce aktywności fizycznej wśród czynników wpływających na zdrowie”, Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku 2014; 26: 5-10.

Woynarowska B. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie. [w:] Edukacja zdrowotna, Woynarowska B (red). PWN, Warszawa 2010: 44-55.

Kowalska J., Olszowa D., Markowska D. „Aktywność fizyczna i szkoła rodzenia w czasie ciąży a poziom postrzeganego stresu i objawów depresyjnych u kobiet po porodzie”, Psychiatria Polska 2014;48(5): 889-900.

Chitryniewicz–Rostek J., Kulis A., Kreska–Korus A. „Wpływ aktywności fizycznej na stan psychofizyczny kobiet w ciąży”, Medical Rehabilitation 2015; 19(1): 9-14.

Waleśkiewicz K, Kolesińska-Janowczyk N, Rajewski P et al.: Aktywność fizyczna kobiet w ciąży. [W:] Muszkieta R, Żukow W, Napierała M, Saks E (red.): Stan i rozwój regionalnego sportu i rekreacji. Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, Bydgoszcz 2010: 192-197.

Torbe D, Torbe A, Kregiel K, Ćwiek D, Szych Z. Ocena wiedzy kobiet ciężarnych na temat aktywności fizycznej w ciąży. Nowa Med 2014;4:149-155.

Stadnicka G., Łepecka-Klusek C., Pawłowska-Muc A., i in. „Wpływ aktywności fizycznej w okresie ciąży na przebieg porodu”, Journal of Education, Health and Sport 2015; 5(9): 505-514.

Dudziak D, Guszkowska M. Poczucie kontroli nad bólem porodowym u kobiet aktywnych i nieaktywnych ruchowo w czasie ciąży. Post Rehabil 2013;27(1):23- 29.

Kempiak J. Zmiany ustrojowe w przebiegu ciąży. W: Bręborowicz G. (red.). Położnictwo i ginekologia. Warszawa: PZWL; 2013: 41-51.

Urtnowska, K et al. Secure forms of physical activity for pregnant women. Journal of Education, Health and Sport 2016; 6: 291-297.

Bień A.M.: Opieka nad kobietą ciężarną, Wyd. Lekarskie PZWL 2009, 186-187.

Banyś J. A et al. Physical Activity in Physiological Pregnancy; Piel. Zdr. Publ. 2016, 6, 2, 143–147

Gałązka I., Kotlarz B., Płóciennik A. i in. „Aktywność fizyczna kobiet w ciąży – czynniki wpływające na podejmowanie lub ograniczenie wysiłku fizycznego”, Zdrowie dobrostan 2013; (2): 37-55.

Ćwiek D, Szczęsna M, Malinowski W et al.: Analiza aktywności fizycznej podejmowanej przez kobiety w czasie ciąży. Klin Perinatol Ginekol 2012; 5(1): 51-54.Sass A., Mączka M. „Szkoła rodzenia – sposób na realizację aktywności fizycznej kobiet w ciąży?”, Hygeia Public Health 2013; 49(2): 359-364.

Stangred A, Cendrowska A, Gawryluk A: Ćwiczenia fizyczne prowadzone w szkole rodzenia, Położ. Nauka Prakt. 2008, 42-51.

Cackovic M. A tak przy okazji czy w czasie ciąży można jeździć na nartach. Ginekol Dypl 2007, 9(2): 83-84

Artal R., O’Toole M., Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists for exercise during pregnancy and the postpartum period. Br. J. Sports Med., 2003, 37, 6-12.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism