Knowledge of Nursing Personnel of the Świętokrzyskie Voivodeship Hospitals on Nosocomial Infections

Marzena Wrześniewska, Jakub Gruszka, Karolina Komar-Gruszka, Beata Bąk, Olga Adamczyk-Gruszka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2019.09.12.013

Abstract


Introduction: Nosocomial (also known as hospital-acquired) infections are understood as infections which develop during patient’s stay in hospital, but are not the direct cause of hospitalisation. The aim of the study: The purpose of the paper was to determine the knowledge of the nursing personnel from Świętokrzyskie Voivodeship onnosocomial infections, prevention and methods of combating them. Other addressed issues included the analysis of the work yeas and education level as related to the state of nurses' knowledge on nosocomial infections, and what are the reasons for insufficient prevention of diseases. Material and methods: The study included 208 nurses from Świętokrzyskie Voivodeship. Out of 208 questionnaires, 180 were completed correctly, the remaining 28 were answered incorrectly or incompletely, which resulted in their rejection. The statistical analysis was conducted using the Pearson Chi-squared method, with the significance level p>0.01 assumed to be insignificant. The study involved 124 women and 56 men. The youngest respondent was 23 years old and the oldest was 59 years old. There were 36 respondents below 30 years of age(20%), 88 in the 31-40 age group (48.9%), 56 in the 41-60 age group (31.1%). Results 1. The knowledge of the intermediate personnel about hospital-acquired infections is satisfactory. 2. Job seniority is not statistically significant with regard to the knowledge level on nosocomial infections. 3. The research revealeda statistically significant correlation between the knowledge level of the secondary staff and their education. 4. The study results show that the most common causes of insufficient knowledge on preventing hospital-acquired infections are staff shortages and inadequatefinancial resources.

Keywords


Knowledge; Nursing Personnel

Full Text:

PDF

References


WHO Working Group. Quality Ace In Heath Care. Qual Assur Health Care 1989; 1 (2-3): 79-95.

Dzierżanowska D, Jeljaszewicz J. Zakażenia szpitalne. Alfa Medica Press. Bielsko-Biała 1999.

Reiss J, Grzybowski J. Definicje zakażeń szpitalnych. Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych. Kraków 1997.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2016, poz. 1866).

Kayser F, Bienz K, Eckert J, Zinkernagel R, tłum. Heczko B, Pietrzyk A. Mikrobiologia lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2007.

Ciuruś M. Zapobieganie zakażeniom w gabinetach zabiegowych, a jakość usług medycznych. Podręcznik praktyczny. Adi. Łódź 1999.

Jabłoński L, Karwat I. Epidemiologia zakażeń szpitalnych- wiadomości podstawowe. W: Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Red. Jabłoński L, Karwat I. Czelej, Lublin 2002;335-336,343-360.

Bulanda M. Zakażenia szpitalne. W: Mikrobiologia, podręcznik dla pielęgniarek i ratowników medycznych. Red. Heczko P. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006; 333-346.

Dutkiewicz S, Romek E. Zakażenia szpitalne na oddziałach zabiegowych – wyniki badań bakteriologicznych. Przewodnik Lekarza 2009; 6/114:63-67.

Fleischer M, Bober- Gheek B. Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Urban & Partner. Wrocław 2006.

Kamińska W. Zakażenia szpitalne układu moczowego. W: Zakażenia szpitalne. Red. Dzierżanowska D. Alfa Medica Press, Bielsko Biała 2008;359-360.

Heczko P,Wójkowska J.Zakażenia szpitalne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2009.

Przondo- Mordarska A. Zakażenia szpitalne. Etiologia i przebieg. Continuo. Wrocław 2000.

http://www.esculap.pl/forumortopedyczne/wiqdomości/zakażenia szpitalne a liczba pielęgniarek na oddziale/id.3b3e79085530616f0a910ec51a9cfa92/-2019.04.10

Grzesiowski P, Olczak A. Prewencja i kontrola zakażeń związanych ze świadczeniami zdrowotnymi w ambulatoryjnej opiece lekarskiej. Nowa klinika 2006;7-8/13:735-737.

Wieczyńska J, Dzierżanowski D. Zakażenia szpitalne - specyfika oddziałowa, zapobieganie. Nowa klinika 2003; 3-4/9:304,307.

Wierzbińska M. Techniki właściwej aseptyki. Magazyn pielęgniarki i położnej 2008;3/117:27.

Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D. Zakażenia i zarażenia człowieka.Wydawnictwo PZWL. Warszawa 2001.

Nosowska K. Podstawy sterylizacji i dezynfekcji w zwalczaniu zakażeń szpitalnych. Czelej. Warszawa 2000.

Hugonnet S, Pittet D. Hand hygiene- beliefs or science? Clin. Microbiol. Infect. 2000; 6:348-354.

Bajor I, Warchoł-Sławińska E, Włoch K i WSP. Rola pielęgniarki epidemiologicznej w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym w opinii personelu medycznego. Zdrowie Publiczne 2007;117/4:415-418.

http://www.esculap.pl/wiadomości/zjazd polskiego towarzystwa pielęgniarek epidemiologicznych/id.cdbfca34c67af06428dfcab8c4728ael/-2019.03.04.

http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docld=2071&dictword=884-2018.05012.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism