The quality of life of people with slow-healing wounds is strengthened through the introduction of therapeutic and nursing activities administered in long-term homecare nursing, as based on case studies

Monika Kołodziejczyk, Elżbieta Stasiak, Karolina Stasiak, Łucja Stasiak, Michał Grzegorczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2019.09.12.006

Abstract


The quality of life of people with slow-healing wounds is a multi-faceted concept which focuses on the functioning of patients in many spheres of life.

Two characteristics of patients qualified for long-term homecare nursing are multi-morbidities and senior age. The coexistence of several chronic diseases, including atherosclerosis, is associated with the presence of a number of healing and caring problems, for example, slow-healing wounds. The social security in Poland in the domain of long-term homecare nursing is at a very low level, as reported by the Central Statistical Office in 2015, with only 4 out of 1000 people using  long-term nursing care in a home environment.


Keywords


quality of life of people with multi-morbidities; slow-healing wounds; long-term homecare nurse; senior age

Full Text:

PDF

References


Berek K., Bobiński R.: Miażdżyca – choroba wieloczynnikowa. Problemy Pielęgniarstwa, 2009, nr 17, s. 257 – 262

Borowicz A.: Odleżyny. W: Wieczorkowska – Tobis K. (red): Fizjoterapia w geriatrii. wyd. 1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 127-128.

Dziechciaż M., Guty E., Wójtowicz A., Schabowski J.: Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową wśród starszych mieszkańców wsi. Nowiny Lekarskie, 2012, nr 1, s. 26-30.

Gotrup F. , Alpeqvit J., Price P.: Wyniki kontrolowanych i porównawczych badań nad ranami niegojącymi się: zalecenia służące odniesieniu jakości danych w opiece i leczeniu ran. Leczenie Ran, 2010, nr 7, s. 13–44.

Janczak D., Garcarek J., Szydełko T. (i in.): Wrzód żylny goleni – leczenie zachowawcze i operacyjne. Family Medicine& Primary CareReview, 2012, nr 14, s. 76-84.

Kłęk S.: Rola leczenia żywieniowego w procesie gojenia ran. Leczenie Ran, 2013, nr 10, s. 95- 99.

Kowrach M.: Miażdżyca. W: Badowska – Kozakiewicz A. (red.): Patofizjologia człowieka. wyd. 1, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013, s. 428- 429.

Krasowski G., Olejniczak- Nowakowska M.: Jakość życia a leczenie ran przewlekłych. Biblioteka Faktów, 2014, nr 3, s. 2-11.

Kułagowska E., Kosińska M.: Ocena warunków pracy pielęgniarek opieki długoterminowej domowej – projekt listy kontrolne. Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine, 2016, nr 3, s. 36-46.

Mittura K.: Pacjent w opiece długoterminowej. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, 2017, nr 4, s. 54-60.

Ostrzyżek A., Marcinkowski J.T.: Jakość życia jako pozytywny wskaźnik zdrowia. Hygeia Public Health, 2012, nr 47, s. 408-410.

Radecka B.: Jakość życia uwarunkowana zdrowiem – znaczenie i sposoby oceny u chorych na nowotwory. Current Gynecologic Oncology, 2015, nr 13, s. 172- 179.

Stasiak E.:Rozprawa doktorska „Jakość życia pacjenta objętego opieką domową długoterminową”, Akademia Medyczna, Lublin, 2007.

Stasiak K., Stasiak E.: Świadczenia pielęgniarskie realizowane w środowisku w formie opieki domowej długoterminowej. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „ Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny,26-28 kwietnia 2007.

Stasiak E., Stasiak K., Stasiak Ł. (i.in.): Czy świadczenia zdrowotne gwarantowane w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej powinny być świadczeniami limitowanymi przez płatnika NFZ? Journal of Education, Health and Sport, 2017, nr 5, s. 24-40.

Trzebiatowski J.: Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health, 2011, nr 46, s. 25 - 31.

Zdziebło K., Stępień R., Skrzypek J.: Jakość świadczeń pielęgniarskich w ocenie w ocenie pacjentów opieki długoterminowej. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej, 2016, nr 1, s. 15- 21.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism