Editorial Team

Editors in Chief

  1. Anatolii Gozhenko, SE Ukrainian Scientific Research Institute of Transport Medicine Ministry of Health, Odesa, Ukraine
  2. Marek Napierała, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland
  3. Walery Zukow, Nicolaus Copernicus University in Torun, Torun, Poland

Deputy / Managing Editors

  1. dr hab., prof. UMK Radosław Muszkieta, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
  2. dr Nataliia Badiuk, State Enterprise Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport, Ministry of Health of Ukraine, Odesa, Ukraine
  3. dr Rafał Gotowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Poland


Partnerzy platformy czasopism