Reporting as an Important Instrument of Corporate Social Responsibility

Wojciech Leoński, Karolina Beyer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JCRL.2016.009

Abstract


Corporate social responsibility (CSR) is a conception of management which obliges the enterprises to respect ecological, social and ethical factors. By being socially responsible, the companies can gain competitive edge in various areas of business. As a result the idea of CSR becomes more popular among Polish enterprises. Social reporting is one of the most important elements of CSR. Preparing and publishing documents which present some useful information regarding CSR can play an important role in every business. The aim of the paper is to show the importance of reporting in corporate social responsibility. The analysis is based on the findings from the available documents and reports in scope of CSR.


Keywords


corporate social responsibility; social reporting; strategy

Full Text:

PDF

References


Anam, L., Kacprzak, J. (Eds.) (2015), Raportowanie niefinansowe: Poradnik dla raportujących, Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Fijałkowska, J., Sobczak, M. (2014), “Raportowanie społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa – wiarygodne informowanie czy narzędzie PR?”, in: AlNoorachi, M., Woźniak, A. (Eds.), Współczesne wyzwania zarządzania marketingowego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XV, Zeszyt IV, cz. 2, Łódź, Warszawa, pp. 189 – 203.

Fifka, M., Loza Adaui, C.R. (2015), “CSR Reporting – Administrative Burden or Competitive Advantage”, in: O’Riordan, L., Zmuda, P., Heinemann, S. (Eds.), New Perspectives on Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link, Springer Gabler, Germany pp. 285 – 300.

Hopkins, M. (2007), Corporate Social Responsibility and International Development: Is Business the Solution?, Earthscan, London.

KPMG (2015), Currents of Change: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015. Retrieved from https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/kpmgsurveyofcorporateresponsibilityreporting2015O201511.pdf (accessed 16 August 2016).

Leibs, S. (2007), “Sustainability Reporting: Earth in the Balance Sheet”, CFO Magazine, December 1. Retrieved from http://ww2.cfo.com/riskcompliance/2007/12/sustainabilityreportingearthinthebalancesheet/ (accessed 16 August 2016).

Leoński, W. (2015), “Koncepcja CSR w polskim sektorze MSP”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 229, pp. 92 – 102.

Leoński, W. (2016), “Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu a wielkość przedsiębiorstwa”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 254, pp. 89 – 98.

Piskalski, G. (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach: Teoria a praktyka, Fundacja CentrumCSR.pl, Warszawa.

Responsible Business Forum (2016), Encyklopedia CSR. Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl/haslaencyklopedii/raportowaniespoleczne/ (accessed 16 August 2016).

Rudnicka, A. (2012), CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Żemigała, M. (2007), Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


p-ISSN 2392-2680
e-ISSN 2392-2699

Partnerzy platformy czasopism