Corporate Social Responsibility to Employees: The Best Labour Practices in Transport and Logistics Companies

Katarzyna Turoń

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JCRL.2016.003

Abstract


The paper focuses on corporate social responsibility to employees in the context of transportation and logistics companies. It raises the issues related to the good practices of CSR in relation to labour practices. The study also discusses the approach to employees as stakeholders of the company. The transport and logistics branch is selected for analysis, due to its importance for the economy and the necessity of implementation the corporate social responsibility policy. The aim of the paper is to identify and assess ethics and labour practices in the context of logistics companies. It is achieved through the analysis of practices included in the companies’ CSR reports and reports ‘Responsible business in Poland’ issued by the Responsible Business Forum. The analysis is realized on the case of the two top companies that received the “CSR leaf” – a prestigious award for responsible business.


Keywords


labour practices; employees; stakeholders; human resources; CSR practices; logistics

Full Text:

PDF

References


Berłowski, P., Turłukowska, J. (2011), “Zewnętrzny i wewnętrzny employer branding – korzyści z konsekwentnego budowania wizerunku firmy jako pracodawcy na przykładzie Mars Polska”. Retrieved from http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/ artykul/zewnetrzny-i-wewnetrzny-employer-branding-korzysci-z-konsekwentne go-budowania-wizerunku-firmy-jako-pracodawcy-na-przykladzie-mars-polska (accessed 09 September 2016).

Biesok, G., Wyrod-Wrobel, J. (2014), “Wybrane aspekty satysfakcji pracownikow”, in: Howaniec, H., Malara, Z., Waszkielewicz, W. (Eds.), Etyka, kultura organizacyjna i społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu potrzeb i relacji z klientami, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, pp. 147 – 162.

Bilińska, J. (2008), “Badanie satysfakcji pracownikow na przykładzie Volkswagen Motor Polska”, in: Borys, T., Rogala, P. (Eds.), Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, pp. 509 – 522.

Bustamante, S. (2013), “Corporate Governance: Integraler Bastandteil der Unternehmensverantwortung?” Retrieved from http://www.hwr-berlin.de/fileadmin/profpag es/bustamante/GoBS_-_Bustamante-Abdruck-Mai2015.pdf (accessed 04 August 2016).

Bustamante, S. (2014), “CSR, Trust and the Employer Brand”, in: Reichel, J. (Ed.), CSR Trends: Beyond Business as Usual, Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact), Łodź, pp. 71 – 89.

Clarke, T. (1998), “The Stakeholder Corporation: A Business Philosophy for the Information Age”, Long Range Planning, Vol. 31, No. 2, pp. 182 – 194.

CSR.PL (2012), “Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi”. Retrieved from http://csr.pl/article/154/ (accessed 09 September 2016).

DB Schenker (nd), “Społeczeństwo: Preferowany pracodawca”. Retrieved from http:// dbschenker-csr.pl/spoleczenstwo/preferowany-pracodawca (accessed 09 September 2016).

East, R., Wright, M., Vanhuele, M. (2014), Zachowania konsumentów, Wolters Kluwer, Warszawa. Encyklopedia CSR (nd), “ISO 26 000”,

Encyklopedia CSR, Responsible Business Forum. Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/iso-26 – 000 (accessed 08 September 2016).

Garncarz, P. (2015), “Sytuacja branży transportowej w Polsce”, Journal of Translogistics, Zbiór prac uczestników XI Ogólnopolskiego Forum Studentów Transportu i Logistyki TransLogistics 2015, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, pp. 81 – 94.

Jabłoński, A. (2013), Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa.

Kisil, A. (2013), Zarządzanie przez odpowiedzialność: Podstawa odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa.

Klimek, J. (2014), Etyka biznesu: Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin Warszawa.

Lipovetsky, G. (2000), Le Crépuscule du devoir, Folio Essais, Paris.

Małek, P. (1969), Ekonomika transportu, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Raben (2015), Raport zrównoważonego rozwoju. Retrieved from http://polska.raben -group.com/uploads/flexpaper/Raben_CSR_2015_PL.pdf (accessed 08 September 2016).

Responsible Business Forum (2010), Responsible Business in Poland 2010. Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/02/ResponsibleBusi nessinPoland2010.pdf (accessed 08 September 2016).

Responsible Business Forum (2011), Responsible Business in Poland 2011. Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/01/Responsible-busi ness-in-Poland-2011-Report.pdf (accessed 08 September 2016).

Responsible Business Forum (2012), Responsible Business in Poland 2012. Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2013/03/Raport-2012-eng. pdf (accessed 08 September 2016).

Responsible Business Forum (2013), Diversity Unites Us! A Guide to the Polish Diversity Charter. Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/ uploads/2014/04/KARTA-R-Przewodnik-ANG-podglad-OST.pdf (accessed 08 September 2016).

Rudzki, R., Palczewska, M. (2016), “Piąta edycja Listków CSR POLITYKI rozstrzygnięta: Przedstawiamy laureatow”. Retrieved from http://www.polityka.pl/ tygodnikpolityka/rynek/listkicsr/1661596,1,piata-edycja-listkow-csr-polityki-roz strzygnieta-przedstawiamy-laureatow.read (accessed 08 September 2016).

Rydzkowski, W. (2005), “Transport w gospodarce narodowej”, in: Rydzkowski, W., Wojewodzka-Krol, K. (Eds.), Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 1 – 25.

Turoń, K., Golba, D., Czech, P. (2015), “Analiza kierunku rozwoju obszarów dobrych praktyk CSR firm logistycznych na podstawie raportów „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w latach 2010 – 2014”, Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, Vol. 89, pp. 163 – 171.

Zieliński, M. (2014), “Korzyści z wdrożenia koncepcji CSR w zarządzaniu zasobami ludzkimi”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie, No. 74, pp. 653 – 663.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


p-ISSN 2392-2680
e-ISSN 2392-2699

Partnerzy platformy czasopism