Corporate benefits of CSR activities

Maja Żychlewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JCRL.2014.006

Abstract


The main aim of the paper is to present the benefits that a company may derive from socially responsible activities. The paper lists various definitions of CSR that indicate the expected benefits stemming from its use. Both in theory and in practice, there is observed the need for strategic connection between the CSR concept and its real-life benefits.


Keywords


essence of CSR; strategic CSR; benefits from implementation of CSR; CSR instruments; company goals

Full Text:

PDF

References


Bartkowiak, G., (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.

Bieńkiewicz, M., (2008), “Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw”, Working Paper, Vol. 2.

Dębski, Ł., (2009), “Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej”, available at: www.twojaeuropa.pl/423/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstwa-w-unii-europejskiej, (accessed 15 February 2014).

Dobek-Ostrowska, B., (2007), Komunikowanie polityczne i publiczne, PWN, Warszawa.

Employer Branding Club (2011), “CSR a Employer Branding na przykładzie BP”, available at: www.employerbrandingclub.com/csr-a-employer-branding-na-przykladzie-bp.html (accessed 14 July 2013).

FOB (2014), “Encyklopedia CSR”, available at: www.odpowiedzialnybiznes.pl//pl/baza-wiedzy/o-csr/co-to-jest-csr.html (accessed 25 January 2014).

Nowak, J (2011), “Wpływ CSR na konkurencyjność małych i średnich firm. Mali, ale odpowiedzialni - przykłady dobrych praktyk w sektorze MŚP regionu śląskiego”, available at: www.odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/wplyw-csr-na-konkurencyjnosc-malych-i-srednich-firm-mali-ale-odpowiedzialni-przyklady-dobrych-praktyk-w-sektorze-msp-regionu-slaskiego/ (accessed 12 September 2014).

Friedman, M. (1997), “Społeczną powinnością biznesu jest pomnażanie zysków”, in: Ryan, L.V., Sójka, J. (Eds.), Etyka biznesu: Z klasyki amerykańskiej, W drodze, Poznań.

Greszta, M. (2009), “Sześć kluczowych korzyści wynikających z zaangażowania firmy w ideę zrównoważonego rozwoju”, available at: www.csrconsulting.pl/docs/zasobnik_plik_20110119214107_607.pdf (accessed 10 July 2013).

Jastrzębska, E. (2011), “System społecznej odpowiedzialności warunkiem skutecznego wdrażania koncepcji CSR”, in: Karaszewski, R., Karwacka, M., Paluszek, A. (Eds.), Społeczna odpowiedzialność biznesu: Perspektywy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 95-121.

Karwacka, M. (2011), “Realizowanie społecznej odpowiedzialności biznesu przez partnerstwa przedsiębiorstw i NGO’s”, in: Karaszewski, R., Karwacka, M., Paluszek, A. (Eds.), Społeczna odpowiedzialność biznesu: Perspektywy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 133-151.

Koszewska, M. (2011), “Normy i standard w obszarze CSR jako istotny czynnik determinujący zachowania nabywcze konsumentów”, in: Karaszewski, R., Karwacka, M., Paluszek A. (Eds.), Społeczna odpowiedzialność biznesu: Perspektywy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 193-223.

Kowalczyk, J. (2009), Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją, CeDeWu, Warszawa.

Kucharski, M. (2005), “Rola i znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu”, available at: www.proto.pl/PR/Pdf/Rola_i_znaczenie_MKucharski.pdf (accessed 13 September 2014).

Lewicka-Strzałecka, A., (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa.

Łukasiewicz-Kamińska, A., (2011), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, Difin, Warszawa.

Mazur-Wierzbicka, E., (2012), CSR w dydaktyce czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin.

Nakonieczna, J., (2011), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.

Paliwoda-Matiolańska, A., (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.

PARP, “Cała prawda o polskim CSR”, available at: www.prasa.parp.gov.pl/index/more/25838 (accessed 14 July 2013).

Pienias, A., (2013), “CSR Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce”, in: Krzysztofek A. (Eds.), Zarządzanie i rozwój regionalny – wyzwania współczesności, ATW, Kraków, pp. 85-93.

Rabiański, R. (2013), “Działania i korzyści związane z CSR”, available at: www.elemenatrzbiznesu.pl (accessed 10 July 2013).

Ratajczak, M. (2010), “Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, Vol. 10, pp. 74-81. available at: www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2010_T10%2825%29_z4_s74.pdf (accessed 12 September 2014).

Rogowski, W., Korpus, J., Deluga, K., (2011), “Wybrane przykłady wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw działających w Polsce”, in: Karaszewski R., Karwacka M., Paluszek A. (Eds.), Społeczna odpowiedzialność biznesu: Perspektywy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, p. 55-73.

Stefańska, M., (2011), “CSR a wartość przedsiębiorstwa”, in: Pisz, Z., Rojek-Nowosielska, M., (Eds.), Społeczna odpowiedzialność organizacji: Polityczna poprawność czy obywatelska postawa? Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 415-430.

Ostrowska, M., (2013), “Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw CSR – zbędny koszt czy dobra inwestycja?”, in: Krzysztofek A. (Eds.), Zarządzanie i rozwój regionalny – wyzwania współczesności, ATW, Kraków, pp. 93-101.

Wierciński, Sz., (2011), “CSR jako przedsięwzięcie biznesowe”, Master of Business Administration, No. 2, pp. 54-67.

Wołkowicka, A., Dąbrowski S., “Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstwa”, Studia i Prace Wydzialu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersyetu Szczecińskiego, No. 30, pp. 79-89. available at: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip30-2012/SiP-30-79.pdf (accessed 13 September 2014).

Zachowicz, R. (2009), “Kolejny raport CSR Lotosu” available at: www.m.odpowiedzialny.lotos.pl/1058/p,235,n,2895/aktualnosci/kolejny_raport_csr_lotos-u (accessed 25 July 2013).

Zboroń, H., (2011), “Dyskurs o społecznej odpowiedzialności ekonomistów (z kryzysem w tle)”, in: Pisz, Z., Rojek-Nowosielska M., Społeczna odpowiedzialność organizacji: Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 15-30.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


p-ISSN 2392-2680
e-ISSN 2392-2699

Partnerzy platformy czasopism