The 3rd Szczecin Innovations Management Conference 2017

Andrzej Lis, Katarzyna Kazojć

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18718

AbstractKeywordsFull Text:

PDF

References


Borowiecki, R., Kusio, T., Siuta-Tokarska, B. (2018), “Innowacje otwarte w MSP”, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szcze­ cińskiego, No. 52/2, pp. 71 – 85.

Gorączkowska, J., Płonka, M. (2018), “Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii w województwie wielkopolskim w latach 2014 – 2016”, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 52/2, pp. 307 – 317.

Goździewska-Nowicka, A., Janicki, T., Popławski, W., Słupska, U. (2018), “Zarządzanie innowacyjnymi projektami w warunkach współczesnych zmian otoczenia”, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 52/2, pp. 429 – 442.

Jabłoński, M. (2018), “Open data business model: Innowacyjne aspekty projektowania modeli biznesu”, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 52/2, pp. 41 – 51.

Janasz, W., Janasz, K., Kozioł, K., Szopik-Depczyńska, K. (2010), Zarządzanie strate­giczne: Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa.

Janiszewski, J.M. (2018), “Zbieżność kultury firmy produkcyjnej nastawionej na ciągłe doskonalenie z kulturą kaizen – wyniki badań wstępnych”, Studia i Prace Wydzia­łu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 52/2, pp. 389 – 401.

Kazojć, K., Lis, A. (2016), “Szczecin Innovations Management and Cluster Management Conferences 2016”, Journal of Corporate Responsibility and Leadership, Vol. 3, Issue 4, pp. 107 – 109.

Krasiński, M. (2018), “Ocena potencjału pracowników Urzędu Miasta Dzierżoniów w celu wdrożenia system sugestii pracowniczych kaizen”, Studia i Prace Wydzia­łu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 52/2, pp. 403 – 415.

Lis, A., Sudolska, A. (2018), “W poszukiwaniu typologii innowacji społecznie odpowiedzialnych:­ Mapowanie pola badawczego”, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 52/2, pp. 115 – 125.

Marcinkowski, B. (2018), “Strategie współpracy z kooperantami biernymi”, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 52/2, pp. 331 – 340.

Nowak, D. (2018), “Wpływ współpracy na aktywność innowacyjną MSP”, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 52/2, pp. 255 – 264.

Skorupska, J. (2018), “Konsumenci w Internecie jako źródło informacji”, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 52/2, pp. 355 – 366.

Wiśniewska, J., (2010), Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Wiśniewska, J., Janasz, K. (Eds.) (2014), Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa.

Świadek, A. (2018), “Przestrzeń i relacje a innowacje w przemyśle Wielkopolski w latach 2014 – 2016”, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 52/2, pp. 267 – 279.

Tomczak-Horyń, K., Knosala, R. (2018), “Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego”, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 52/2, pp. 215 – 224.

Woźniak, J. (2018), “Obszary ryzyka w przedsiębiorstwach z sektora usług kreatywnych w Polsce”, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 52/2, pp. 519 – 530.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


p-ISSN 2392-2680
e-ISSN 2392-2699

Partnerzy platformy czasopism