Archiwum


2018

Vol 11, No 1 (2018)

W roku 2018 mija 450 lat od przełomowej decyzji, podjętej przez karmelitów z inspiracji św. Matki Teresy
od Jezusa, aby rozpocząć życie według reguły pierwotnej. Z tej okazji publikujemy artykuł o. Ciro Garcii Fernandeza, który odwołując się do życia i twórczości szeregu sztandarowych świętych i błogosławionych, ukazuje charyzmat Karmelu terezjańskiego na podstawie ich duchowych dróg – itinera spiritualia. W ten sposób autor doskonale wpisał się w profil naszego czasopisma, które zgodnie ze swoim tytułem stawia sobie za cel prezentację teologii duchowości wyrażonej w życiu konkretnych osób. W tym kluczu należy odczytywać dwa artykuły poświęcone życiu św. Rafała Kalinowskiego autorstwa O. Jerzego W. Gogoli oraz p. Eugeniusza Wilkowskiego. O. Krzysztof Pawłowski prezentuje natomiast sposoby interpretacji tajemniczej choroby, która dotknęła św. Teresę z Lisieux. O. Rafał A. Wilkowski na podstawie nowych dokumentów Stolicy Apostolskiej stosując metodę teologiczną i prawno-dogmatyczną ukazuje, jak winna być rozumiana autonomia i komunia w klasztorach karmelitanek bosych. Niniejszy numer „Itinera Spiritualia” zamyka artykuł o tematyce biblijnej o. Krzysztofa Bielińskiego CSsR, poświęcony „Darowi Ducha Świętego i jego implikacjom etycznym dla wspólnoty Kościoła na podstawie Dz 2, 1–41”

2017

Vol 10, No 1 (2017)

X tom „Itinera Spiritualia” jako pierwszy w Polsce publikuje dotąd nieznane, a w ostatnich latach odnalezione teksty dwóch świętych. Są to: list św. Teresy od Jezusa z 1576 roku (tłumaczenie i komentarz: J. Nawojowski) oraz dwa młodzieńcze wiersze św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej (tłumaczenie i komentarz: J. K. Miczyński). W niniejszym tomie znajdziemy ponadto artykuły poświęcone aktualnym tematom z zakresu duchowości (M. Chmielewski), doktrynie świętych Karmelu (J. W. Gogola, A. Ruszała, L. Wrona) oraz artykuły prezentujące wyniki badań naukowych wykładowców Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie (M. Zawada, P. Nyk).


2016

Vol 9, No 1 (2016)

„Itinera Spiritualia” jest rocznikiem naukowym, poświęconym głównie teologii duchowości, wydawanym od 2008 roku przez Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie. Wśród tematów poruszanych przez autorów IX tomu „Itinera Spiritualia” większość stanowią zagadnienia związane z życiem i nauczaniem św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła (cztery artykuły, w tym trzy obcojęzyczne). Dwa artykuły poświęcone są tematyce rad ewangelicznych - czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Pozostałe trzy artykuły poruszają tematy aktualne, związane z Rokiem Miłosierdzia, relekturą i ewentualną rewizją Konstytucji Zakonu Braci Bosych NMP z Góry Karmel oraz z rolą płci (gender) w chrześcijańskim życiu duchowym.

1 - 4 z 4 elementów    


Partnerzy platformy czasopism