Podążanie Józefa Kalinowskiego ku Bogu - wewnętrzne zmagania i powrót do praktyki sakramentów

Eugeniusz Wilkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/IS.2018.003

Abstrakt


At the time of his studies, the later saint Józef Kalinowski loosened his relationship with God. As a result, he stopped receiving sacraments. This took place when he was still a young man, pursuing answers to the basic questions regarding the human existential structure. This period was marked by seeking constant values and the meaning of life. However, Józef did not reject God, the Church, or the Christian Tradition. Even during those difficult years, God was always his anchor, his sole point of reference. Amidst his internal struggles, his relationship with God was growing and maturing. It goes without saying that the January Uprising and his exile to Siberia also left their mark on his path to God.

Słowa kluczowe


Józef Kalinowski; proces wewnętrznych zmagań; poszukiwanie wartości; budowanie trwałej więzi z Bogiem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BENDER R., Powstaniec-zakonnik. O. Rafał Kalinowski, Warszawa 1977.

FUDALA S., Ze św. Rafałem Kalinowskim na ścieżkach wiary, nadziei i miłości, Kraków 2007.

GIL CZ. (red.), O. Rafał Kalinowski, karmelita bosy 1835–1907, Kraków 1983.

GIL CZ., O. Rafał Kalinowski, Kraków 1979,

GIL CZ., Św. Rafał Kalinowski (Rys biografi czny), w: Święty Rafał Kalinowski. Księga Pamiątkowa 1835–1907, Kraków 1993.

GULGOWSKI M., Jestem własnością innych. Święty Rafał Kalinowski 1835–1907, Kraków 1990.

KALINOWSKI J., Listy, wyd. Cz. Gil, t. I, cz. I (1856–1872), Lublin 1978.

KALINOWSKI J., Wspomnienia 1835–1877, wyd. R. Bender, Lublin 1965.

MAZIARZ M. (red.), Święty Rafał Kalinowski. Życie. Proces. Cud kanonizacyjny. Modlitwy, Kraków 2010.

NIEBELSKI E., WILK S. (red.), Na drodze do świętości. Rafał Kalinowski, powstaniec 1863 i karmelita bosy, Lublin 2008.

PRAŚKIEWICZ SZ.T., „Maryja zawsze i we wszystkim”. Duchowość maryjna św. Rafała Kalinowskiego, Kraków 1999.

PRAŚKIEWICZ SZ.T., Z Maryją zawsze i we wszystkim, Kraków 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


www.kid.edu.pl

Partnerzy platformy czasopism