Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 16 (23) (2016) Development Diplomacy. Development Aid as a Part of Public Diplomacy in the Pursuit of Foreign Policy Aims: Theoretical and Practical Considerations Abstrakt   PDF (English)
Karolina Zielińska
 
No 18 (25) (2016) Selected Issues of E-Democracy and Political E-Participation Abstrakt   PDF (English)
Iwona Massaka
 
No 18 (25) (2016) Destroying the National-Spiritual Values of Ukrainians during the Anti-Religious Offensive of the Soviet Totalitarian State in the 1960s and 1970s Abstrakt   PDF (English)
Nadia Kindrachuk
 
No 18 (25) (2016) Forms of Government and Typology of Political Regimes in Ukrainian Socialist-Oriented Political Theory of Western Ukraine in the Interwar Period of the 20th Century Abstrakt   PDF (English)
Ruslan Demchushak
 
No 18 (25) (2016) Michał Heller, Aleksander Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, Vol. 1: Od narodzin do wielkości, Warszawa 2016, pp. 535; Vol. 2: Od potęgi do upadku, Warszawa 2016, pp. 723 Abstrakt   PDF (English)
Marcin Czyżniewski
 
No 18 (25) (2016) Andrzej Leder, Prześniona Rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Krytyka Polityczna, Warszawa 2014, pp. 205 Abstrakt   PDF (English)
Patrycja Rutkowska
 
No 28 (35) (2019) Cultural Diplomacy as a Tool of Ukraine’s Foreign Policy: Institutional Dimension Abstrakt   PDF (English)
Vitaliy Tereshchuk
 
No 28 (35) (2019) The Oppression of Ukrainian National Identity by the Soviet Mass Media: Political and Ideological Censorship 60’s and 70’s of the Twentieth Century Abstrakt   PDF (English)
Nadia Kindrachuk
 
No 28 (35) (2019) Cynthia L. Haven, Evolution of Desire. A Life of René Girard, East Lansing 2018, pp. 317 Abstrakt   PDF (English)
Adam Romejko
 
No 12 (19) (2014) 10 Years of Polish Membership in the European Union Structures. Was It Worth It? Abstrakt   PDF (English)
Rafał Willa
 
No 3 (2005) "80 rocznica reform rządu profesora Władysława Grabskiego (1924-2004) : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 5 listopada 2004 r. we Abstrakt   PDF
Marek Białokur
 
No 28 (35) (2019) Access to Firearms as an Element of Political Positioning of the Democratic Party and the Republican Party during the 2016 US Presidential Elections Abstrakt   PDF (English)
Aleksy Borówka
 
No 22 (29) (2017) Activities of the Visegrad Group in the context of the CFSP of the EU Abstrakt   PDF (English)
Monika Ślufińska, Agnieszka Nitszke
 
No 21 (28) (2017) Adam Andrzej Urbanowicz, Uspołecznienie własności i wizja nowego ładu gospodarczego w polskiej myśli socjalistycznej (1918–1939), Gorzów Wielkopolski 2013, ss. 370 Abstrakt   PDF
Tomasz Sikorski
 
No 5 (2006) "Admirali i generali Klaljevine Jugoslavije 1918-1941: studija o vojnoj eliti i biografski leksykon", Mile Bjelajac, Beograd 2004. Abstrakt   PDF
Miloš Zečević
 
No 28 (35) (2019) Advantages and Disadvantages of the Contemporary Relationship between China and Africa Abstrakt   PDF (English)
Azer Binnatli
 
No 22 (29) (2017) Affective and Aspirational Dimension of Political Reality. Is Knowledge of Politics Still the Domain of Political Scientists? Abstrakt   PDF (English)
Łukasz Młyńczyk
 
No 2/3 (9/10) (2010) Afrykański model autorytaryzmu – Zimbabwe czasów Roberta Mugabe Abstrakt   PDF
Krystian Chołaszczyński
 
No 10 (17) (2013) Agata W. Ziętek Bezpieczeństwo kulturowe w Europie Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2013, ss. 323 Abstrakt   PDF
Joanna Rak
 
No 1 (8) (2009) Agnieszka Graboń, Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej w okresie międzywojennym, Kraków 2008 Abstrakt   PDF
Jacek Misztal
 
No 19 (26) (2017) Agnieszka Kuszewska, Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo, Warszawa 2013, ss. 333 Abstrakt   PDF
Katarzyna Sopolińska
 
No 19 (26) (2017) Agnieszka Kuszewska, Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania, Warszawa 2015, ss. 347 Abstrakt   PDF
Natalia Olszanecka
 
No 11 (18) (2014) Al Gore, The Future. Six drivers of global change, New York 2013, ss. 592 Abstrakt   PDF
Jakub Nowosad
 
No 1 (8) (2009) Aleksander Kołłontaj w Norwegii (1915-1917) Abstrakt   PDF
Alicja Karolina Kiełbasiewicz
 
No 20 (27) (2017) American-Soviet Track and Field Exchanges as a Tool of Shaping Bilateral Political Relations Abstrakt   PDF (English)
Michał Marcin Kobierecki
 
1 - 25 z 382 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Partnerzy platformy czasopism