Autor - szczegóły

Błaszczak, Tomasz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • No 1 (8) (2009) - Recenzje
    Swietłana M. Czerwonnaja, Litewska emigracja i litewska kultura w Niemczech po II wojnie światowej: zmieniające się granice etnicznej enklawy, Toruń 2008
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism