Autor - szczegóły

Gołdyn, Piotr, Polska

  • No 5 (2006) - Artykuły
    Wybrane aspekty działalności liderów Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi (1923-1939)
    Abstrakt  PDF
  • No 2 (2005) - Artykuły
    Inspiracje symboliczne herbów gminnych III Rzeczpospolitej: próba społeczno-politycznej analizy zjawiska
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism