Autor - szczegóły

Drgas, Michał, Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, Polska

  • No 5 (12) (2011) - Recenzje
    Anthony Leysens, The Critical Theory of Robert W. Cox. Fugitive or Guru?, Houndmills–Basingstoke 2008
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism