Autor - szczegóły

Białokur, Marek, Polska

  • No 3 (2005) - Recenzje
    "80 rocznica reform rządu profesora Władysława Grabskiego (1924-2004) : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 5 listopada 2004 r. we
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism