Autor - szczegóły

Czyżniewski, Marcin, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Polska

  • No 18 (25) (2016) - Reviews
    Michał Heller, Aleksander Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, Vol. 1: Od narodzin do wielkości, Warszawa 2016, pp. 535; Vol. 2: Od potęgi do upadku, Warszawa 2016, pp. 723
    Abstrakt  PDF (English)


Partnerzy platformy czasopism