Autor - szczegóły

Gała, Katarzyna, Uniwersytet Warszawski, Polska

  • No 13 (20) (2015) - Artykuły
    Od konfrontacji do kooperacji – ewolucja postawy ONZ w stosunku do korporacji transnarodowych
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism