Autor - szczegóły

Bywalec, Grzegorz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Polska

  • No 33 (40) (2020) - Artykuły
    Polityczne przesłanki i determinanty decentralizacji władzy publicznej w Indiach (1947–2000)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism