Autor - szczegóły

Błaszkowska, Anna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

  • No 17 (24) (2016) - Recenzje
    Michał Kaczmarski, Przeciwdziałania praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy, Warszawa 2016, ss. 210
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism