No 26 (33) (2018)

Stworzenie anglojęzycznych wersji kwartalnika „Historia i Polityka” – zadanie finansowane w ramach umowy 697/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Spis treści

Papers

Andrzej Purat, Paweł Bielicki
9-27
Bartosz Rydliński
29-41
Oleg Kondratenko
43-61
Yevhen Magda
63-71
Basil Kozma
73-80
Sylwia Grochowina
81-96
Zdzisław Polcikiewicz
97-110
Beata Stachowiak
111-121
Norbert Świętochowski
123-136

Reviews

Paulina Politowska
139-143


Partnerzy platformy czasopism