Polityczne przesłanki i determinanty decentralizacji władzy publicznej w Indiach (1947–2000)

Grzegorz Bywalec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2020.029

Abstrakt


W sierpniu 1947 roku na mapie świata pojawiło się nowe, demokratyczne państwo, Indie. Podstawowym problemem pierwszych rządów niepodległego państwa było określenie jego ustroju politycznego i administracyjnego, a w szczególności podziału kompetencji pomiędzy rząd centralny, rządy stanowe i w późniejszym okresie samorządy lokalne, które zostały wprowadzone obligatoryjnie dopiero w 1992 roku na mocy poprawek nr 73 i 74 do konstytucji Indii. Można zaryzykować tezę, iż optymalizacja relacji politycznych i gospodarczych na linii rząd federalny – stany – samorządy lokalne jest podstawową determinantą sprawnego funkcjonowania Federacji Indyjskiej, a może nawet warunkiem jej przetrwania.

            Głównym celem artykułu jest identyfikacja politycznych przesłanek oraz determinant procesów decentralizacyjnych w Indiach w latach 1947–2000, a także wskazanie kierunku i siły ich wpływu na badane procesy.


Słowa kluczowe


decentralizacja; Indie; federalizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bates, C. (2005). The Development of Panchayati Raj in India. W: C. Bates, S. Basu (red.). Rethinking Indian Political Institutions. London: Anthem Press.

Bhambhri, C.P. (2011). Democracy in India. New Delhi: National Book Trust, India.

Bose, A. (2001). Population of India 2001. Census Results and Methodology. New Delhi: B.R. Publishing Corporation.

Bywalec, G. (2015). Reformy ekonomiczne i polityczne a rozwój gospodarczy Indii. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chandra, B., Mukherjee, M., Mukherjee, A. (2008). India Since Independence. Gurgaon: Penguin Books.

Dębnicki, K. (2000). Konflikt i przemoc w systemie politycznym niepodległych Indii. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Guha, R. (2017). India After Gandhi. The History of the World’s Largest Democracy. New Delhi: Picador India.

Jeffrey, C., Harriss, J. (2014). Keywords for Modern India. Oxford: Oxford University Press.

Joshi, R.P., Narwani, G.S. (2002). Panchayat Raj in India. Emerging Trends Across the States. Jaipur and New Delhi: Rawat Publications.

Kochhar, S. (2016). The Untold Story of Indian Reforms 1991–2016. Gurgaon: Skoch Media.

Kashyap, S.C. (2012). Our Political System. New Delhi: National Book Trust, India.

Konstytucja Republiki Indii. (1976). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN.

Kumar, R. (2015). Historical Development of Panchayati Raj in India. International Journal in Management and Social Science, 3(08), 523–530.

Manor, J. (2006). Renewing the Debate on Decentralisation. Commonwealth and Comparative Politics, 44(3), 326–343.

Mitra, S.K. (2014). Politics in India. Structure, Process, and Policy. New Delhi: Oxford University Press.

Myrdal, G. (1968). Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations, vol. 2. New York: Pantheon. A Division of Random House.

Rajaram, K. (red.). (2000). Indian Polity. A Concise Overview of the Indian Constitution and Political System. New Delhi: Spectrum India.

The Constitution of India. (2000). New Delhi: Akalank Publications.

The Local Government System in India. (2004). W: The Commonwealth Local Government Handbook 2004. London: Commonwealth Secretariat.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism