Częstotliwość i ranga wizyt dyplomatycznych jako wyznacznik relacji polsko-amerykańskich na tle relacji brytyjsko-amerykańskich

Ksymena Matysek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2020.028

Abstrakt


Celem niniejszej publikacji jest określenie stanu relacji polsko-amerykańskich na podstawie częstotliwości i rangi wizyt dyplomatycznych odbywanych między tymi państwami. Relacje te są przedstawiane w sferze zarówno politycznej, jak i naukowej jako fundamentalny element polskiej polityki zagranicznej. Jednocześnie brak niekwestionowanych wymiernych wskaźników pozwalających na ich obiektywną ewaluację. Relacje polsko-amerykańskie zostały w artykule porównane do strategicznego partnerstwa amerykańsko-brytyjskiego. Jako punkt odniesienia wykorzystano dane dotyczące wizyt dyplomatycznych brytyjsko-amerykańskich, co pozwala określić na tle porównawczym intensywność i rangę relacji polsko-amerykańskich.


Słowa kluczowe


partnerstwo strategiczne; Polska, Stany Zjednoczone; polityka zagraniczna; stosunki międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum prezydenta Bronisława Komorowskiego, Wizyty zagraniczne. (2020). Pobrane z: https://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/.

Babbie, E. (2013). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.

Berridge, G.R., James, A. (2003). A Dictionary of Diplomacy. New York: Palgrave Macmillan.

Brzeziński, I. (2017) Powinniśmy być dumni z obecnych relacji amerykańsko-polskich. Pobrane z: https://polskieradio24.pl/7/129/Artykul/1785673,Ian-Brzezinski-powinnismy-byc-dumni-z-obecnych-relacji-amerykanskopolskich.

Fonkowicz, J., Pietkiewicz, E. (1982). Dyplomacja z bliska. Warszawa: Książka i Wiedza.

Gratkiewicz, J., Pastusiak, L. (2011). Nic nam się nie należy od USA. My Polacy mamy złudne oczekiwania wobec Amerykanów. Pobrane z: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomości/artykul/Pastusiak;nic;nam;sie;nie;nalezy;od;usa,138,0,839306.html.

Iucu, O. (2010). Diplomacy and Diplomatic Functions. Manager Journal, 11.

Kalendarium – 45 lat historii wizyt prezydentów USA w Polsce. (2017). Pobrane z: https://www.polskieradio24.pl/5/3/Artykul/1784897,Kalendarium-45-lat-historii-wizyt-prezydentow-USA-w-Polsce.

Kleinowski, M. (2016). Stany Zjednoczone i Kanada w polskiej polityce zagranicznej. W: J. Knopek, R. Willa (red.). Polska polityka zagraniczna 1989–2014. Warszawa: Difin.

Kuźniar, R. (2019a). Dziś spotkanie Duda-Trump. Zaślepiona Polska jako szczególnie cenny klient Ameryki. Pobrane z: https://www.newsweek.pl/polska/stosunki-polsko-amerykanskie-sojusznik-to-nie-klient/cfg75lx.

Kuźniar, R. (2019b). Polityka zagraniczna jest w ruinie. To zdrada interesów Polski. Pobrane z: https://oko.press/polityka-zagraniczna-2016-2019-w-ruinie/.

Lementowicz, W. (2013). Bezpośrednia dyplomacja jako pasmo spotkań na szczycie. W: B. Surmacz (red.). Nowe oblicza dyplomacji. Lublin: UMCS.

Lewicki, Z. (2019). Prof. Zbigniew Lewicki: musimy za każdą cenę umacniać sojusz z USA. Pobrane z: https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2263470,Prof-Zbigniew-Lewicki-musimy-za-kazda-ce.

Modrzyńska, J. (2016). Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Office of the Historian, Visits By Foreign Leaders of Poland. (2020). Pobrane z: https://history.state.gov/departmenthistory/visits/poland.

Orłowski, T. (2015). Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Pietkiewicz, E. (1998). Protokół dyplomatyczny. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Stan stosunków polsko-amerykańskich. (2019). CBOS, Komunikat z badań, nr 477.

Warchał, A. (2010). Zarys brytyjsko-amerykańskiego partnerstwa politycznego. W: P. Biskup, F. Gołembski, M. Kaczorowska (red.). Era Blaira i Browna. Wybrane problemy polityczne rządów Partii Pracy w Zjednoczonym Królestwie 1997–2010. Warszawa: Znak.

Zaborowski, M. (2018). Relacje Polska–USA w 2018. Pobrane z: https://publica.pl/teksty/zaborowski-relacje-polska-usa-64085.html.

Zięba, R. (2015). Implikacje stosunków polsko-amerykańskich dla polityki zagranicznej Polski. Przegląd Politologiczny, 2, 7–20.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism