Obecność Romów w Niderlandach od XV–XIX wieku

Łukasz Zweiffel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2020.026

Abstrakt


Historia relacji Romów z mieszkańcami Niderlandów, stosunku instytucji państwowych do tej grupy etnicznej, jest szczególnie w Polsce obszarem nieznanym, polscy badacze zajmujący się tą problematyka skupiają się przede wszystkim, co jest zrozumiałe, na dziejach Romów w Polsce czy w Europie Środkowej, dlatego celem autora było poszerzenie stanu wiedzy na temat Romów, wykorzystując źródła i fakty nieznane w polskojęzycznej literaturze.


Słowa kluczowe


Romowie; Cyganie; Niderlandy; Holandia; prześladowania; migracje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aarts, J., Magdieli, M. (2018). Strangers in a Strange Land: Roma and Sinti in the Netherlands – The World War Two Experience and After. Pobrane z: https://www.humanityinaction.org/knowledgebase/278-strangers-in-a-strange-land-roma-and-sinti-in-the-netherlands-the-world-war-two-experience-and-after.

Bogdal, K.M. (2014). Hoe Europa zijn zigeuners uitvond; over een schaduwzijde van de moderniteit. W: A.C. Berghuis (red.). Europa en zijn Roma (ss. 9–10). Haga: Boom Lemma.

Croes, M.T. (2014). Duitsland en de zigeuners: van uitsluiting tot Endlösung der Zigeuner Frage, 1407–1945. W: A.C. Berghuis (red.). Europa en zijn Roma (s. 23). Haga: Boom Lemma.

De eerste Vreemdelingenwet 1849. (2018). Pobrane z: http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/eerste-vreemdelingenwet-1849.

Eycken, M. (2006). Roma-zigeuners: overleven in een industriële samenleving. Leuven: Acco.

Fraser, A. (2001). Dzieje Cyganów. Warszawa: PIW.

Fraser, A. (1992). The Gypsies. Oxford: Blackwell Publishing.

Gharaati, M.H. (1996). Zigeunerverfolgung in Deutschland mit besonderer Berücksichtigung der Zeit zwischen 1918–1945. Marburg: Tectum.

Huizinga, J. (2020). Herfsttij der Middeleeuwen. Pobrane z: https://www.dbnl.org/tekst/huiz003herf01_01.

Kappen, O.M. (1965). Geschiedenis der Zigeuners in Nederland. Assen: Van Gorcum.

Kotlarze – zapomniani mistrzowie kształtowań naczyń metalowych. (2018). Pobrane z: https://rme.cbr.net.pl/index.php/kultura-i-tradycje-ludowe/981-kotlarze-zapomniani-mistrzowie-ksztaltowan-naczyn-metalowych.

Lakerveld, C., Nijst, R. (2010). Zicht op verleden: vervolging en deportatie van Sinti en Roma in Nederland 1940–1945. s-Hertogenbosch: Verbum, uitgeverij.

Liégeois, J.P. (1994). Roma, Gypsies, Travellers. Revised Edition. Collection Education. Strasbourg: Council of Europe.

Liégeois, J.P. (2007). Roma in Europe. Strasbourg: Council of Europe.

Lukassen, L. (1990). En men noemde hen Zgeuners'. De geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, Lowara en Sinti in Nederland: 1750–1944. Amsterdam: Stichting beheer IISG/SDU uitgeverij Amsterdaml’s-Gravenhage.

Matelski, M., Rodrigues, P.R. (2004). Monitor Racisme & Extreem-Rechts Cahier nr. 3 Roma en Sinti. Amsterdam: Anne Frank Stichting.

Nareszcie wiadomo, skąd przybyli Romowie. (2019). Pobrane z: https://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/739827,Nareszcie-wiadomo-skad-przybyli-Romowie.

Nijs, T., Beukers, E. (2003). Geschiedenis van Holland, 1795 tot 2000. Hilversum: Verloren B.V., Uitgeverij.

Rose, R. (2010). De Nationaalsocialistische volkerenmoord op Sinti en Roma. Utrecht: Verbum, Uitgeverij.

Scheepmaker, M.P.C. (2014). Voorwoord. W: A.C. Berghuis (red.). Europa en zijn Roma. Haga: Boom Lemma.

Willems, W.H. (1995). Op zoek naar de ware zigeuner: zigeuners als studieobject tijdens de Verlichting, de Romantiek en het nazisme. Utrecht: Uitgever: Arkel, J. van.

Yoors, J. (1973). Cyganie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism