Dostęp do brani palnej w koncepcjach współczesnej polskiej myśli politycznej

Robert Musiałkiewicz, Patryk Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2020.009

Abstrakt


The aim of the article is to present the most important political circles and social movements considering the ideas of extending access to firearms in Poland in their programs. The research problem which the authors will attempt to solve concerns two components, based on research questions: Do Polish political circles base their thoughts on access to firearms on references to specific currents of political philosophy? To what extent did the solutions proposed by these circles differ from the provisions of the current law on arms and ammunition? The authors analyse the political opinions of Polish parties and compare them with the libertarian thought. Moreover, they analyse the current Polish law on arms and ammunition and compare it with the proposals made by supporters of liberalization of access to arms.

Słowa kluczowe


dostęp do broni palnej; polityka bezpieczeństwa; ograniczenie dostępu do broni palnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babiński, A., Kupiński, R. (2007). Broń i amunicja reglamentacja i odpowiedzialność. Szczytno: Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie.

Bardzo ważna sprawa. Pobrane z: https://pl-pl.facebook.com/JacekWilkPL/videos/1662407423831562/.

Borowik, B. (2011). Partie konserwatywne w Polsce 1989–2001. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Broń – pozwolenia – 2018. Pobrane z: http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-pozwolenia/170176,Bron-pozwolenia-2018.html.

Curan, E. (2007). Reclaiming the Rights of the Hobbesian Subject. London: Palgrave Religion & Philosophy Collection.

Deklaracja Polityczna Partii Libertariańskiej. Pobrane z: https://kontakt24.tvn24.pl/deklaracja-polityczna-partii-libertarianskiej,1357648,ugc

Dostęp do broni palnej prawem a nie przywilejem. (2016). Pobrane z: https://wolnosc.pl/dostep-do-broni-prawem-a-nie-przywilejem/.

Fundacja „Ad Arma”. Pobrane z: https://adarma.pl/.

Gregory, A. (2020). Zakaz posiadania broni o wojna z narkotykami. Pobrane z: https://mises.pl/blog/2010/03/05/gregory-zakaz-posiadania-broni-palnej-a-wojna-z-narkotykami/. Wrocław: Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa.

Huemer, M. (2011). Czy mamy prawo posiadać broń?. Pobrane z: https://mises.pl/blog/2011/03/06/huemer-czy-mamy-prawo-posiadac-bron/. Wrocław: Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa.

Kelly, P. (2007). Liberalizm. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.

Kodeks Karny. (1997). Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks Postępowania Karnego. (1997). Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Korwin-Mikke, J. (1990). Ratujmy państwo. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Korwin-Mikke, J. Baseny są groźniejsze niż broń palna. (2012). Pobrane z: https://www.wprost.pl/kraj/335268/korwin-mikke-baseny-sa-grozniejsze-niz-bron-palna.html.

Krawczyk, A. (2011). Hobbes i Locke – dwoiste oblicze liberalizmu. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Kulicki, M. (1982). Nieostrożne obchodzenie się z bronią palną. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Kurzępa, B. (2010). Ustawa o broni i amunicji. Komentarze. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Kwiatkowska-Wójcikiewicz, V., Stępka, L. (red.). (2013). Broń. Problematyka prawna i kryminalistyczna. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Maj, S. (2010). Ustawa o broni i amunicji. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Lexis-Nexis.

Pachnik, K. (2013). Zasady oceny dowodów w sprawach dotyczących wydawania i cofania pozwoleń na posiadanie broni w postępowaniach przed organem i sądem administracyjnym. W: V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka (red.). Broń. Problematyka prawna i kryminalistyczna. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Państwowa Komisja Wyborcza. (2015). Pobrane z: https://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Pierwsze_glosowanie.html.

Pobudka. (2015). Pobrane z: https://www.grzegorzbraun.pl/pobudka/.

Program KNP. (2020). Pobrane z: https://knp.org.pl/program/#1447698822767-4185a6b8-0516.

Program w „Cztery oczy”. Rozmowa z Bartoszem Jóźwiakiem. (2017). Pobrane z: https://trybun.org.pl/2017/02/05/bartosz-jozwiak-w-programie-w-4-oczy-o-projekcie-ustawy-o-broni-i-amunicji/.

Rejmaniak, R. (2017). Wyrabianie, handel i posiadanie broni palnej oraz amunicji w Polsce. Aspekty karnoprawne i kryminologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Rothbard, M.N. (2004). O nową wolność. Manifest libertariański. Pobrane z: https://www.mises.pl/pliki/upload/Rothbard_manifest_libertarianski.pdf. Wrocław: Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa.

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. (2014). Dz.U. z 2014, poz. 1224.

Sejm: projekt ustawy o broni i amunicji Kukiz’15 skierowany do dalszych prac. (2017). Pobrane z: https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/559162,latwiejszy-dostep-broni-poslowie-o-liberalizacji-prawa.html.

Skrabacz, E. (2007). Polskie partie liberalne w III RP wobec kwestii bezpieczeństwa publicznego. W: T. Godlewski, D. Karnowska (red.). Polskie zbliżenia z liberalizmem. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Słodkowska, I. (red.). (2001). Wybory 1993. Partie i ich programy. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Nauk Politycznych PAN.

Soloch, P., Żurawski vel Grajewski, P., Dryblak, Ł. (2015). Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa państwa. Charakterystyka wybranych armii europejskich na tle armii polskiej – raport. Warszawa: Instytut Sobieskiego.

Stanisław Żółtek. Prawo do posiadania broni jest jednym z elementów wolności. (2017). Pobrane z: https://pl-pl.facebook.com/KongresNowejPrawicy/videos/1842154905825074/.

Statut stowarzyszenia ROMB. (2015). Pobrane z: https://trybun.org.pl/wp-content/uploads/2015/02/statut.ROMB_.11211.zmn_.pdf.

Stawrowski, Z. (2018). Prawo naturalne a ład polityczny. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera.

Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.

Tokarczyk, R. (2010). Współczesne doktryny polityczne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Turyczyn, A. (2015). Projekt ustawy o broni i amunicji. Pobrane z: https://trybun.org.pl/2015/12/09/projekt-ustawy-o-broni-i-amunicji/.

Twardoch, Sz. (2009). Zabawy z bronią. Dębogóra: Wydawnictwo Dębogóra.

Ura, E. (2014). Prawne zagadnienia ochrony. Studia Iuridica Lublinensia, 23.

Ustawa o broni i amunicji „Ad Arma”. (2018). Pobrane z: https://adarma.pl/wp-content/uploads/2018/09/Ustawa-o-broni-i-amunicji.pdf.

Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (1999). Dz. U. z 2019 r. poz. 284, 1214.

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. (2013). Dz. U. z dnia 3 czerwca 2013 r., poz. 628.

Wojtaszczak A., Wybranowski, D. (2018). Od liberalizmu klasycznego do współczesnych koncepcji liberalnych. Wybrane problemy. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wybory prezydenckie 2015. Marian Kowalski: upowszechnić dostęp do broni palnej. (2015). Pobrane z: https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1428103,Wybory-prezydenckie-2015-Marian-Kowalski-upowszechnic-dostep-do-broni-palnej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2015 r. (2015). II OSK 404/14. Pobrane z: orzeczenia.nsa.gov.pl.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2015 r. (2015). II OSK 2836/13. Pobrane z: orzeczenia.nsa.gov.pl.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2012 r. (2012). II OSK 2151/10. Pobrane z: orzeczenia.nas.gov.pl.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2013 r. (2013). II SA/Wa 2206/12. Pobrane z: orzeczenia.nsa.gov.pl.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 r. (2018). II SA/Wa 558/18. Pobrane z: orzeczenia.nsa.gov.pl.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2019 r. (2019). II SA/Wa 1533/18. Pobrane z: orzeczenia.nsa.gov.pl.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 r. (2017). II SA/Wa 46/17. Pobrane z: orzeczenia.nsa.gov.pl.

Wywiad z Andrzejem Turczynem. (2017). Pobrane z: http://wmeritum.pl/wywiad-11-andrzej-turczyn-romb-o-debacie-temat-szerszego-dostepu-broni-palnej-przeciwnikach-metoda-malych-krokow-przynosi-efekty-musimy-zapobiec-wydarzeniom-podobnym-d/194127.

Zawalski, C. (2004). Prezes. Janusz Korwin-Mikke – publicysta i polityk. Warszawa: Wydawnictwo von borowiecky.

Żołnierze WOT nie mogą strzelać?! (2018). Pobrane z: https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/zolnierze-wot-z-zakazem-strzelania-na-cywilnych-strzelnicach/x61s33s.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism