Początki kariery Franjo Tuđmana w świetle wybranych źródeł – przyczynek do biografii

Karolina Maria Skobejko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2020.005

Abstrakt


In the 1980s, when the Yugoslav state crumbled, national aspirations of individual nations living in its territory came to the fore. It was no different with the second largest nation of this country – the Croatians. The emergence of the Croatian Democratic Community (Croatian Hrvatska Demokratska Zajednica) was a signal of the growing aspirations of independence Croats. The founder of this political formation and its leader was Franjo Tuđman, the first president of independent Croatia. This article attempts to present the process of shaping his political views from early youth until joining the Communist Party and establishing its position in its ranks. The chronological framework of the work covers the period from early childhood of Franjo Tuđman until the communists took power in Yugoslavia. The following periods of his life have been described, concerning the history of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and Yugoslavia, and the installation of the government of Joseph Broz – Tito. The article in its conclusions aims to answer the question of how his political views evolved and why he ultimately turned towards national and independence views.


Słowa kluczowe


Franjo Tuđman; Jugosławia; Komunistyczna Partia Jugosławii; II Wojna Światowa; Narodowa Armia Wyzwolenia Jugosławii; Królestwo SHS; Chorwacka Partia Chłopska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hudelist, D. (2004). Tuđman – biografija. Zagrzeb: Profil.

Nazor, A. (2011). Velikosrpska agresija na hrvatsku 1990-ih. Zagrzeb: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog Rata.

Pavletić, V. (2002). Franjo Tuđman 1922–1999. Zagrzeb: Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti Spomenica Preminulum Akademicima.

Podhorodecki, L. (2000). Jugosławia – Dzieje narodów, państw i rozpad federacji. Warszawa: Mada.

Rados, I. (2005). Tuđman izbliza : Svjedočenja suradnika i protivnika. Zagrzeb: Profil.

Sadkovich, J. (2010). Tuđman: prva politička biografija. Zagrzeb: Večernji list.

Tanty, M. (2009). Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne. Warszawa: Książka i Wiedza.

Tuđman, A. (2006). Moj zivot s Francekom. Zagrzeb: Večernji list.

Walkiewicz, W. (2000). Jugosławia. Warszawa: Trio.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism