Zintegrowana analiza szans oraz zagrożeń bezpieczeństwa Republiki Korei

Paweł Olbrycht, Natalia Malik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2019.028

Abstrakt


The aim of the article was to assess the current level of external security of the Republic of Korea. This was done using the integrated analysis method (SWOT and TAWS), by indicating the opportunities, threats, strengths and weaknesses of the analyzed phenomenon. When developing the analysis, the military, economic and geographical situations were taken into account. The summary of the analysis was the recommendation of a security strategy, based on the result of the performer in integrated calculation analysis.


Słowa kluczowe


Korea Południowa; bezpieczeństwo; analiza; strategia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ahrens, F. (2017). Koreańczycy: w pułapce doskonałości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Daniluk, P. (2015). Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna. Warszawa: Difin.

Defence White Paper. (2016). Pobrane z: http://www.mnd.go.kr/user/mndEN/upload/pblictn/PBLICTNEBOOK_201705180357180050.pdf.

Józefowski, C. (2017). Korea Południowa: aktywiści pozywają chiński i koreański rząd za zanieczyszczenie powietrza. Pobrane z: http://www.polska-azja.pl/korea-poludniowa-aktywisci-pozywaja-chinski-i-koreanski-rzad-za-zanieczyszczenie-powietrza/.

Korea Południowa – Stopa bezrobocia. (2018). Pobrane z: https://pl.tradingeconomics.com/south-korea/unemployment-rate.

Korea Południowa – liczba ludności. (2018). Pobrane z: https://www.populationof.net/pl/republic-of-korea/.

Kostrzyński, R. (2018). Kraj samobójców – Korea Południowa. Pobrane z: http://www.rp.pl/artykul/715126-Kraj-samobojcow---Korea-Poludniowa.html.

Lee, M.-H. (2017). Korea’s Misguided External Behaviors and Security Dilemma in East Asian Power Dynamics. The Journal of East Asian Affairs, vol. 31, No. 2, 33–63. Pobrane z: http://www.inss.re.kr/eng/eng.htm.

Military Strength Ranking. (2018). Pobrane z: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp.

Petkiewicz, M. (2014). System edukacyjny Korei Połudnowej. Pobrane z: https://korea-online.pl/pl/artykul/3/edukacja.html.

Rynek dla eksportera – doradztwo Korea Południowa. Pobrane z: http://eastanalytics.com/pl/doradztwo-korea-poludniowa/.

South Korea Population. (2018). Pobrane z: http://www.worldometers.info/world-population/south-korea-population/.

South Korea Population. (2018). Pobrane z: http://worldpopulationreview.com/countries/south-korea-population/.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism