Soft Power of India

Robert Łoś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2019.011

Abstrakt


India is a country experiencing tremendous eco­nomic growth while its political ambitions are aiming higher and higher as well. The country is trying to increase its global power using re­sources and instruments of soft power. India is learning this art anew, using its rich culture and reaching back to its past traditions. References made to religious diversity and democracy are another powerful tool in the state arsenal.

There has been a reorientation in foreign policy as well, which refocused on supporting the state’s economic development by seeking and maintaining good relations with foreign countries. Soft power instruments have grown in importance, especially as concerns culture and values, which combined with peaceful poli­cies made for a truly great opportunity of using soft power.


Słowa kluczowe


soft power sources; public diplomacy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Apanowicz, M. (2003). Metodologia nauk. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Arundhati, R. (2012). Indie rozdarte. Warszawa: Wydawnictwo Wielka Litera.

Bachrach, P. Baratz, M. (1962). Two Faces of Power. The American Political Science Review, 56(4), 947–952.

Bending, A.H. (1996). The Making of Foreign Policy. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Boulding, K. (1989). Three Faces of Power. London: SAGE.

Cieślarczyk, M. (2011). Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państw. Siedlce: Akademia Podlaska.

Cooper, R.N. (2005). Pękanie granic. Porządek i chaos w XXI wieku. Poznań: Media Rodzina.

Dahl, R.A. (1961). Who Governs: Demokracy and Power in an American City. New Haven: Yale University Press.22

Dixit, J.N. (2003). India’s Foreign Policy: 1947–2000. New Delhi: Picus Books.

Ferguson, N. (2004). Colossus. The Rise and Fall of the American Empire. London: Penguin Random House.

Fontana, B. (1993). Hegemony and Power: on the Relation Between Gramsci and Machiavelli. London: Prison Notebooks.

Global Fire Power. (2017). Retrieved from: https://www.globalfirepower.com.

Hall, I. (2012). India’s New Public Diplomacy: Soft Power and the Limits of Government Action. Asian Survey, 52(6), 21–34.

Herman, A.L. (1991). A Brief Introduction to Hinduism. San Francisko: Kindle Edition. Retrieved from: http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/.

Ikenberry, J.G. (2000). After Victory. Institutions, Strategic Restraint and the Rebuilding of Order after Major Wars. London: Paperback.

Iwanek, K., Burakowski, A. (2013). Indie. Od kolonii do mocarstwa 1857–2013. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Kagan, R. (2009). Powrót historii i koniec marzeń. Poznań: Wydawnictwo REBIS.

Kagan, R. (2003). Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.

Kugiel, P. (2009). Na drodze ku potędze: polityka zagraniczna Indii. Polski Przegląd Międzynarodowy, 6, 224–253.

Kugiel, P. (2014). Soft power w indyjskiej polityce zagranicznej. Sprawy Międzynarodowe, 3, 122–145.

Kuźniar, R. (2005). Polityka i siła. Studia strategiczne. Zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lipka-Chudzik, K. (2009). Bollywood dla początkujących. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Lukes, S. (2007). Power and the Battle for Hearts and Minds: On the Bluntness of Soft power. In: F. Berenskoetter, M.J. Williams (eds.). Power in World Politics (p. 76–98). London: Paperback.

Lukes, S. (2008). The Power to Lead. New York: University Press.

Lukes, S. (1974). Power, A Radical View. London: Paperback.

Łoś, R. (2017). Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Michalski, T. (1994). Statystyka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Morgenthau, H. (1948). Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. New York: Brief Edition.

Mroz-Jagiełło, A. Wolanin, A. (2012). Współzależność obszarów badań nauki o bezpieczeństwie i nauki obronności. Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 2, 75–88.

Nowak, S. (1985). Metodologia nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Nye, J.S. (2006). Think Again: Soft Power. Foreign Policy, 3, 23–37.

Nye, J.S. (2007). Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Nye, J.S. (2002). The Paradox of American Power. Oxford: Oxford University Press.23

Nye, J.S. (2005). Soft Power. The Means to Success In World Politics. New York: Public Affairs.

Nye, J.S. (1991). Bound to Lead. The Changing Nature of American Power. New York: University Press.

Nye, J.S. (2009). Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Nye, J.S. (2011). The Future of Power. New York: Public Affairs.

Ociepka, B. (2002). Komunikowanie międzynarodowe. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Pietraś, Z. (1986). Podstawy teorii stosunków międzynarodowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pietraś, M. (2006). Pozimnowojenny ład międzynarodowy. In: M. Pietraś (ed.). Międzynarodowe stosunki polityczne (p. 290–310). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pietrzak, J. (2016). Najpopularniejsza kinematografia świata. Skąd się bierze potęga Bollywood. Retrieved from: www.ecriture.com.pl/articles/80/80.pdf.

Sahoo, A.K., Kadekar, L.N. (2012). Global Indian Diaspora. History, Culture, Identity. New Delhi: Rawat Publications.

Sienkiewicz, P. (2010). Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego: „Bezpieczeństwo 2010”. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Skobrtal, M. (2009). Różnorodność językowa a federalizm w Indiach. In: A. Potyrała, M. Skobrtala (eds.). Indie w XXI wieku. Wybrane problemy. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Varma, P.K. (2010). Culture as an Instrument of Diplomacy. In: A. Sinha, M. Mohta (eds.). Indian Foreign Policy: Challenges and Opportunities (p. 34–56). New Delhi: Rawat Publications.

Wiśniewski, J., Żodź-Kuźnia, K. (2008). Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wolpert, S. (2010). Nowa historia Indii. Warszawa: Książka i Wiedza.

Wójcik, A. (2010). Dylemat potęgi: praktyczna teoria stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Zajączkowski, J. (2009). Strategia Międzynarodowa Indii wobec Chin i Rosji na początku XXI wieku. In: T. Kapuśniak (ed.). Strategiczny trójkąt Rosja-Chiny-Indie. Szanse i wyzwania w XXI wieku (p. 45–64). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Zajączkowski, J. (2008). Indie w stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zakaria, F. (1998). From Wealth to Power: The Unusual Origins of America’s World Role. Princeton: Paperback.

Zingerling, C. (1994). Kuchnia indyjska. Warszawa: Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism