Change in Security Architecture of Central and Eastern Europe in the Context of the Situation in Ukraine

Zdzisław Polcikiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2018.034

Abstrakt


The aggressive, imperialistic policy of Russia – expressed inter alia in the armed attack on Georgia in 2008 and the conflict with Ukraine that has lasted since 2014 – made the NATO countries aware of the existence of a real threat from the Kremlin. States bordering the Russian Federation must be especially aware that in the event of a possible armed conflict between the North Atlantic Treaty Organization and the latter country, they will be the first territories falling victim to a possible Russian attack. Faced with such risk, these countries strive for evening up of the level of military security for all members of the organization.

A significant change in security architecture of the Central and Eastern Europe took place in 2017 as a result of practical implementation of two major initiatives increasing the presence of allied troops in the region: the European Reassurance Initiative (ERI) and the Enhanced Forward Presence (EFP). The aim of the present study is to introduce the basic goals and principles of the two above initiatives, as well as the activities undertaken by NATO and the USA in order to fulfill their commitments related thereto. Such activities are a manifestation of NATO’s solidarity, unity and strength, and mark the return of this organization to its original role – which is the collective defense of all member states.


Słowa kluczowe


military security; conflict; NATO; USA; Russia; initiative; collective defense

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bartkiewicz, A. (2016). Bez pomocy NATO nie obronimy się przed Rosją (wywiad z gen. W. Skrzypczakiem). Retrieved from: http://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/308169848Gen-Waldemar-Skrzypczak-Bez-pomocy-NATO-nie obronimy-sie-przed-Rosja.html.

Czulda, R. (eds.). (2013). NATO wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa–Łódź: Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi.

Deklaracja końcowa szczytu NATO w Warszawie Wydana przez Szefów Państw i Rządów uczestniczących w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Warszawie w dniach 8 i 9 lipca 2016 r. (2016). Bezpieczeństwo Narodowe 2016/I–IV. Warszawa: Wydawnictwo BBN.

Dyner, A.M. (2016). Rosja wzmacnia potencjał wojskowy na zachodzie państwa. Biuletyn PISM, 36 (1386).

European Reassurance Initiative. (2016). Retrieved from: http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2016/FY2016_ERI_J-book. pdf.

Glińska, P., Kowalska-Sendek, M. (2017). Żelazna Flanka. Polska Zbrojna, 2 (850).

Harpen, M. (2014). Wojny Putina. Czeczenia, Gruzja, Ukraina 2014. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński Media Sp. z o.o.

Jones, S. (2016). NATO Warned of Vulnerability to Moscow in Eastern Europe. Financial Times. Retrieved from: http://wyborcza.pl/1,91446,19682310,ft-nato-zbyt-slabe-wobec-zakusow-rosji-we-wschodniej-europie. html# ixzz41lEwmsrU.

Juszczak, A. (2014). NATO następnej dekady – uwarunkowania i możliwości. Bezpieczeństwo Narodowe 2014/I. Warszawa: Wydawnictwo BBN.

Pacuła, P. (2016). Państwa quadu NATO wobec szczytu w Warszawie. Bezpieczeństwo Narodowe 2016/I–IV. Warszawa: Wydawnictwo BBN.

Przybyła, K.A. (2016). NATO wobec konfliktu na Ukrainie. Bezpieczeństwo Narodowe 2016/I–IV. Warszawa: Wydawnictwo BBN.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. (2008). Retrieved from: http://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism