Agnieszka Kuszewska, Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania, Warszawa 2015, ss. 347

Natalia Olszanecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2017.007

Abstrakt


recenzja

Pełny tekst:

PDF


ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism