Forms of Government and Typology of Political Regimes in Ukrainian Socialist-Oriented Political Theory of Western Ukraine in the Interwar Period of the 20th Century

Ruslan Demchushak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2016.033

Abstrakt


Persuasion of theorists of Ukrainian political opinion of Western Ukraine, publications and position papers of socialistic aspiration parties for the purpose the analysis of forms and institutional bases of the state are investigated. The input of the Ukrainian thinkers-socialists in the range of problems of classification of the political regimes and determination of their signs are analysed. The scientific contribution of theorists of Ukrainian political opinion of socialistic aspiration out to research of forms state government, principle of distribution of power and system of inhibitions and counterbalances between its branches, state-political institutions of the country, parliament and government, problems of rights and freedoms of a person, electoral process, and local selfgovernment leaders are found out. Political priorities of scientists and ideologists of Ukrainian organized socialism are investigated, their constructions of process are exposed.


Słowa kluczowe


state; socialism; political opinion; political regime; distribution of power

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Vdovychyn, І. (2010). Svoboda osoby v praviy ukrayins’ kiy politychniy dumtsi (20–30 rr. ХХ st.). Ivano-Frankivs’k: Misto NV.

Starosol’s’kyy, V. (1950). Politychne pravo: kurs lektsiy. Rehensburh–Novyy Ul’m: Ukrayins’kyy tekhnichno-hospodars’kyy instytut.

Stakhiv, M. (1935). Pro derzhavu. L’viv: Nakladom “Samoosvity”.

Stakhiv, M. (1936). Demokratiya, sotsializm ta natsional’na sprava. L’viv: Nakladom “Hromads’koho holosu”.

Stakhiv, M. (1936). Do dzherel nashoyi syly. L’viv: Nakladom “Hromads’koho holosu”.

Stakhiv, M. (1935). Vlada narodu: rozvytok ideyi demokratiyi v novishykh chasakh. L’viv: Nakladom “Samoosvity”.

Khodak, T. (2008). Derzhavno-pravova dumka v Zakhidniy Ukrayini (1919–1939 rr.): avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk. Kyyiv: KNU im. T. Shevchenka.

Kuhutyak, M. (1993). Halychyna: storinky istoriyi. Narys suspil’no-politychnoho rukhu (ХХ st.– 1939). Ivano-Frankivs’k: B.v.

Kul’chyts’kyy, S. (1999). Ukrayina mizh dvoma viynamy (1921–1939 rr.). Kyyiv: Al’ternatyva.

Kukhta, B. (1993). Z istoriyi ukrayins’ koyi politychnoyi dumky pershoyi polovyny ХХ st. L’viv: LDU.

Levyns’kyy, V. (1923). Shcho take polityka. Praha–Berlin: Nova Ukrayina.

Raykivs’kyy, I. (1995). Ukrayins’ ka sotsial-demokratychna partiya (1928–1939 rr.). Ivano- Frankivs’k: B.v.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism