Dobór źródeł w badaniach empirycznych z zakresu stosunków międzynarodowych

Joanna Piechowiak-Lamparska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2016.023

Abstrakt


Kwestia wyboru metody selekcji źródeł w badaniach empirycznych z zakresu stosunków międzynarodowych z jednej strony wynika z praktyki metod przyjętych w ramach badań historycznych, z drugiej zaś z ograniczeń i możliwości prowadzenia badań z zakresu nauk o polityce. Celem tego artykułu jest przedstawienie potencjału metodologicznego będącego efektem zestawienia pozytywnego, negatywnego oraz stabilizującego doboru źródeł na przykładzie badań efektywności polityki zagranicznej państwa. Stabilizujący dobór źródeł pozwala na taką selekcję dostępnych materiałów, która umożliwia optymalizację procesu badawczego przy równoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy narracją a rzeczywistością.


Słowa kluczowe


stosunki międzynarodowe; badania empiryczne; dobór źródeł; stabilizujący dobór źródeł; narracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bodnar, A., Szczepański, W.J. (1983). Stosunki międzynarodowe: problemy badań i teorii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Davenport, A. (2016). The international and the limits of history. Review of International Studies, 42, 247–265.

Elman, M.F., Elman, C. (2003). Progress in International Relations Theory: Appraising the Field. Cambridge, Mass: The MIT Press.

Friedrichs, J., Kratochwil, F. (2009). On Acting and Knowing: How Pragmatism Can Advance International Relations Research and Methodology. International Organization, 63, 701–731.

Harvey, F.P., Brecher, M. (2002). Evaluating Methodology in International Studies. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Koselleck, R. (2012). Semantyka historyczna. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Lawson, G. (2012). The eternal divide? History and International Relations. European Journal Of International Relations, 18, 203–226. doi:10.1177/1354066110373561.

Nowak, S. (1985). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pietraś, M. (2015). Przestrzeń badawcza nauki o stosunkach międzynarodowych. Politeja,36, 65–97. doi:10.12797/Politeja.12.2015.36.05.

Popper, K. (2002). Logika odkrycia naukowego. Warszawa: Wydawca Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sułek, M. (2004). Metody i techniki badań stosunkow międzynarodowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Sułek, M. (2010). Prognozowanie i symulacje międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Topolski, J. (1996). Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism