Aspekty globalizacyjne działalności Światowej Organizacji Turystyki we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Olga Kaprus

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2015.012

Abstrakt


The features of the emergence of globalization trends and the main ways of their influence on the formation of international organizations are analyzed in this article. The UNWTO activities in current globalization processes are highlighted.


Słowa kluczowe


globalizacja; procesy globalizacyjne; turystyka; organizacja międzynarodowa; Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. McGrew, D. Held, Globalization Theory: Approaches and Controversies, Oxford 2007, s. 210.

G. Ritzer, G. Martin, Globalization and International Terrorism, Malden 2008, s. 644–649.

H. Kissinger, World Order, London 2014, s. 302.

J. Breckenridge, Globalization and a Conservative Dilemma: Economic Openness and Retributive Policies, Journal of Social Issues 2012, Vol. 68, Issue 3, s. 559–570.

J. Osterhammel, N. P. Petersson, Globalization: A Short History, Princeton 2005, s. 153.

Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, P. Deszczyński, E. Łaźniewska, Warszawa 2011, s. 125.

P. Haggett, Geography: A Global Synthesis, Harlow–New York 2001, s. 668.

R. Robertson, Globalization Theory 2000+: Major Problematics [w:] Handbook of Social Theory, G. Ritzer, B. Smart (red.), London 2001, s. 458–471.

Sustainable Development of Tourism, http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/sustainability.pdf,

Themis Foundation Organization, http://themis.unwto.org/

W. Morawiecki, Międzynarodowe organizacje gospodarcze, Warszawa 1987, s. 15–32.

W. Sztumski, Globalizacja – lęk przed nieznanym, ryzyko nadziei [w:] Narody słowiańskie wobec globalizacji, A. L. Zachariasz (red.), Rzeszów 2003, s. 54–80.

А. Панарин, Глобализация, Київ 2003, s. 183–185.

М. Лукашевич, Соціологія туризму, Ужгород 2008, s. 155.

М. Шепєлєв, Теорія міжнародних відносин, Київ 2004, s. 535.

О. Краєвська, Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні засади та інституційні механізми, Львів 2013, s. 185.

С. Удовик, Глобализация: Семиотические подходы, Київ 2002, s. 290.

Ю. Яковец, Глобализация и взаимодействие цивилизаций, Москва 2003, s. 203.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism