Participation of the Military Gendarmerie in the Fight against Terrorism

Patryk Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2014.020

Abstrakt


The article describes the most importnant tasks and competence of the Military Gendarmerie in the field of fighting against terrorism in Poland as well as during military missions. Special space of the article was dedicated to élite units which are the MG Specialized Units. Addictionally, the author presents the scope of co-operation of Military Gendarmerie with other services.

Słowa kluczowe


mediatization; discourse; public sphere; political science; mass media

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Narodowy program antyterrorystyczny RP na lata 2012–2016, p. 14.

OSŻW w Mińsku Mazowieckim, see: http://www.zw.wp.mil.pl/pl/156.html, (access 16.07.2014).

Pacek B., Siły Zbrojne RP w walce z terroryzmem, [in:] Wojna z terroryzmem w XXI wieku, eds. B. Hołysta, K. Jałoszyński, A. Letkiewicz, Szczytno 2009, p. 299.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów.

Szmulski B., Żandarmeria Wojskowa, [in:] Instytucje Bezpieczeństwa Narodowego, eds. M. Paździor, B. Szmulski,Warszawa 2012, p. 195.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (tekst jednolity).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, JL of 2007 No. 43, item 277 as amended.

Witczak M., Podstawowe zadania Żandarmerii Wojskowej, [in:] Przeciwdziałanie zagrożeniom niemilitarnym. Zasadnicze aspekty współpracy Żandarmerii Wojskowej i Policji, Legionowo 2009, p. 21.

Zadania OS ŻW, http://www.oszw.warszawa.wp.mil.pl/, (access 16.07.2014).

Zarządzenie Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2003 r. w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, JL MND of 17 October 2003.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism