Stosunki polsko-amerykańskie a wojna w Iraku w koncepcjach politycznych LPR

Tomasz Koziełło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2013.013

Abstrakt


Polish-American relations and Iraq War in political conceptions of Liga Polskich Rodzin

Liga Polskich Rodzin (League of Polish Families) had two points of view toward policy of the United States of America. On the one hand leaders of party thought, that alliance with the USA should be one of the most important principles of Polish foreign policy. Theirs attitude was connected with conviction, that partnership and good relations with American power Poland could protect its sovereignty and territorial integrity in opposite German revisionism and Russian aspiration for rebuilding former political influence in Eastern Europe. Another reason conceptions for Polish- -American cooperation was conviction, that this alliance let Poland receive more economical benefits from the USA than through integration with European Union. The United States of America might be better alternative for economical and social development of Polish country than EU, because, according to attitude of LPR, American power always helps its allies, without forcing on them its diktat in internal and foreign policy. Third reason of pro-American point of view in political thought of LPR was hope, that position main American ally in continental part of Europe could let Poland become one of the more important countries in this part of the world or obtain more better conditions during negotiation with EU. On the other hand leaders of LPR knew, that more of them ideas was wishful thinking, which not to be connected with reality and main targets of American foreign policy. As a proof for it showed bad treatment of Poland and Polish citizens by the USA and disregarding interests of Polish state. These activities would be using Polish military forces in operations in Afganistan and Iraq without any compensations, for example financial help, political support in different international troubles or liquidation visa for Polish citizens. Declared ideas of Polish-American cooperation was mixed with critics policy of the USA, but LPR always stood on position supporting American power, thinking, that alliance with them was more belter solution than integrity with EU.


Słowa kluczowe


interwencja w Iraku; Polsko-Amerykańska współpraca wojskowa; myśl polityczna nacjonalizmu; intervention in Iraq; Polish-American military cooperation; nationalist political thought

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chruszcz S., ZSRS lepszy niż USA? O tarczy i wizach, 23 V 2008, blog S. Chruszcza, http://chruszcz.blog.onet. pl/2008/05/23/zsrs-lepszy-niz-usa-o-tarczy-i-wizach.

Dlaczego mamy się bić o Irak?, rozmowa z R. Giertychem, RP, maj 2004, s. 2.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2005,Kraków 2007, s. 428–429.

Giertych M., Stosunki europejsko-amerykańskie, październik 2006, nr 59, Opoka w Kraju, http://opoka.giertych.pl/owk59.

Giertych R., Polska w Iraku, lipiec 2003, nr 45, Opoka w Kraju, http://opoka.giertych.pl/owk45.htm [odczyt 3 i 8–10 II 2011].

Giertych R., Polska zasługuje na więcej!, Nowa Myśl Polska, listopad 2004, s. 13.

Giertych R., To, co obiecaliśmy, zrealizujemy, Myśl Polska, 26 III 2006, nr 13, s. 5.

htm [odczyt 1–4 i 10 II 2011].

Jackowski J.M., PAX Americana, RP, 15 VI 2003, nr 16, s. 13.

Jestem przeciwnikiem rewolucji, rozmowa z R. Giertychem, Nowa Myśl Polska, 6 VI 2004, nr 23, s. 4.

Kiwerska, J. Świat w latach 1989–2004: Wydarzenia–konflikty– –procesy, Poznań 2005, s. 286–322.

Materniak D., Rutkowska J., Żukowska M.P., Irak – klęska czy zwycięstwo Polski?, Portal Spraw Zagranicznych, http://www.psz.pl/tekst-14450/Irak-kleska-czy-zwyciestwo-Polski [odczyt: 15 VII 2013].

Naszą rolą nie jest zmienianie władzy w innych krajach, rozmowa z M. Giertychem, Myśl Polska , 4 IX 2005, nr 36, s. 4.

Nie jesteśmy chłopcem do bicia, rozmowa z M. Giertychem, RP, 1–8 VI 2003, nr 14–15, s. 26.

Polityka suwerennego narodu, rozmowa z M. Giertychem, Nowa Myśl Polska, 11 VIII 2002, nr 32, s. 4.

Program Polski nowoczesnej, rozmowa z M. Kotlinowskim, Racja Polska (RP), 13–20 IV 2003, nr 7–8, s. 7.

Relacje z USA trzeba zrównoważyć, rozmowa z A. Raźny, Nasz Dziennik, 17–18 XI 2007, nr 269, s. 19.

Stworzyć Polsce alternatywę wobec wejścia do Unii Europejskiej, rozmowa z R. Giertychem, Nowa Myśl Polska, 30 VI 2002, nr 26, s. 7.

Trzeba powstrzymać degradację Polski i Europy, rozmowa z A. Raźny, Nasz Dziennik, 21 IX 2005, nr 221, s. 10,

Wągrowska M., Udział Polski w interwencji zbrojnej i misji stabilizacyjnej w Iraku, Centrum Studiów Międzynarodowych, http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_ CSM/Raporty_i_analizy/2004/Maria%20W%C4%85growska_Udzia%C5%82%20Polski%20 w%20interwencji%20zbrojnej%20i.pdf.

Wierzejski W., Nie unikną debaty, RP, 30 III 2003, nr 5, s. 3.

Wierzejski W., O „tarczy” i otwartych funduszach emerytalnych, 22 I 2007, SI Wierzejski, http://wierzejski.blog.onet. pl/2007/01/22/o-tarczy-i-otwartych-funduszach-emerytalnych.

Wierzejski W., Wystawa o cywilnych ofiarach wojny w Iraku, 23 X 2006, blog W. Wierzejskiego (SI Wierzejski), http://wierzejski.blog.onet.pl/2006/10/23/wystawa-o-cywilnych-ofiarach-wojny-w-iraku [odczyt 10 II 2011].

Wojna bez moralnego usprawiedliwienia, rozmowa z M. Giertychem, RP, 30 III 2003, nr 5, s. 5–6.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism