Dominique Moïsi, Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat, Warszawa 2012

Martyna Wieczorek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.022

Abstrakt


Recenzja

Słowa kluczowe


Dominique Moïsi; geopolityka emocji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Flint C., Wstęp do geopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 72.

Friedman J., Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012, s. 206–208, 307.

Fukuyama F., Koniec Historii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996, s. 51, 87.

Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2003, s. 15, 21.

Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000, s. 82.

Moïsi D., Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 25, 99, 217.

Potulski J., Wprowadzenie do geopolityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 37, 41–57.

Schlögel K., W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 549.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism