Polskie jednostki policyjne do walki z terroryzmem

Patryk Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.021

Abstrakt


This article seeks to present the scope and forms of activity of the police in the fight against terrorism. The police is the service, which due to the importance of building and maintaining security and public order, often is the first to respond to the terrorist threats. The article discusses the structure of the police anti-terrorist system with particular consideration of the characteristics of diff erent police formations.

Słowa kluczowe


Polska; policja; terroryzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksandrowicz T., Nowy terroryzm, http://www.cbnt.collegium.edu.pl/images/ analizy/Nowy%20terroryzm_Aleksandrowicz.pdf, s. 4. [odczyt z dn. 1.11.2012].

Atlas,http://www.policja.pl/portal/pol/778/41550/Unijna_grupa_zadaniowa_quotAtlasquot.html [odczyt z dn. 12.11.2012].

Dietl W., Hirschmann K., Tophoven R., Terroryzm, Warszawa 2011, s. 28. 2 Ibidem, s. 30.

Historia BOA, http://www.policja.pl/portal/pol/560/41397/Historia_BOA.html [12 XI 2012 r.].

Jałoszyński J., Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Przeciwdziałanie zagrożeniom niemilitarnym. Zasadnicze aspekty współpracy Żandarmerii Wojskowej i Policji, pod red. P. Guły, P. Płonki, Legionowo 2009, s. 72, 90.

Jałoszyński K., Geneza powstania i historia rozwoju jednostek przeznaczonych do fizycznej walki z terroryzmem, [w:] Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne, pod red. K. Jałoszyńskiego, Warszawa 2010, s. 59-60.

Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008, s. 99–100.

Jarmoła T., Kontrterroryzm, Gdańsk 2009, s. 21.

Kacek P., Antyterroryści w Polsce, „Policja 997”, nr 73, IV 2011, http://www.gazeta.policja.pl/portal/997/1122/64613/Antyterrorysci_w_Polsce.html [odczyt z dn. 12.11.2012].

Liedel K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2010, s. 42.

Narodowy Program Antyterrorystyczny Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2012–2016, Warszawa, b.d.w., s. 12.

Podstawowe zadania CBŚ, http://cbs.policja.pl/portal/cbs/379/9889/Podstawowe_zadania.html [odczyt z dn. 12.11.2012].

policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi, Bielsko-Biała 2009, s. 97, 101.

Polko R, Terroryzm — zagrożenie lokalne i globalne, [w:] GROM w działaniach przeciwterrorystycznych, pod red. R. Polko, Warszawa 2009, s. 23.

Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Specjal OPS, http://www.

special-ops.pl/leksykon/id269,samodzielne-pododdzialy-antyterrorystyczne-policji [odczyt z 13.11.2012].

Szafrański J., Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem, Szczytno 2004, ss. 58, 63, 166.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism