Roman Bäcker, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011

Joanna Rak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.009

Abstrakt


Recenzja

Słowa kluczowe


Roman Backer; teoria polityki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Backer R., Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011, s. 13, 35-37, 45, 55, 73, 109, 153, 167, 189-197.

Backer R., Nie-tradycyjna typologia myśli politycznej, [w:] Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej, red. R. Backer, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Toruń 2003, s. 110-112.

Backer R., Polityczność mitów historycznych, [w:] Od teorii do praktyki politycznej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Blokowi z okazji 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin, red. M. Kołodziejczak, R. Rosicki, Poznań 2012, s. 49-57.

Karwat M., O karykaturze polityki, Warszawa 2012, s. 431-441.

Skarżyński R., Politycy: od wojownika do produktu, Pro Fide Rege et Lege 2011, nr 1(67), s. 70-104.

Wiatr J.J., Socjologia polityki, Warszawa 2009, s. 173-199.

Wielomski A., Bała P., Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011, s. 46-47.

Wielomski A., Dekalog konserwatysty, Warszawa 2012, s. 13-50.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism