Dyplomacja publiczna — amerykański punkt widzenia

Wojciech Stankiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.006

Abstrakt


Dyplomacja publiczna jest prężnie rozwijającą się nową odmianą dyplomacji. Stanowi ona miejsce realizacji zadań, jakie zostały nałożone na dyplomację w wyni­ku zmieniającego się środowiska międzynarodowego i przybywających na jego arenę nowych uczestników stosunków międzynarodowych. Dyplomacja publiczna nasta­wia swoje działania na kształcenie opinii publicznej, która będzie sprzyjała rządom państw.

Artykuł ten dotyczy zagadnienia dyplomacji publicznej w USA. Poszczególne części poświęcone zostały: motywom działania dyplomacji publicznej, wyróżnieniu głównych instytucji ją prowadzących oraz jej zadań w stosunku do państw muzuł­mańskich.

W tekście autor wykazał, że dyplomacja publiczna może służyć, jako środek do zwiększania stabilności regionalnej i globalnej, w konsekwencji może posłużyć, jako narzędzie dla umacniania więzi z USA oraz poprawy stosunków politycznych z inny­mi krajami.


Słowa kluczowe


dyplomacja publiczna; administracja w USA

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anholt S., Hildreth J., Brand America. Tajemnica megamarki, Warszawa 2005, s. 47, 144, 152.

Berridge G., Diplomacy: Theory and Practice, New York 2002, s. 19.

Dyplomacja publiczna w czasach globalizacji, http://dyplomacjapubliczna.word- press.com/ [odczyt z dn. 13.04.2012].

Fukuyama F., Ameryka na rozdrożu: Demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatystów, Poznań 2006, s. 122.

Gilboa E., Dyplomacja w epoce informacji, [w:] B. Ociepka, Dyplomacja publiczna, Wrocław 2008, s. 43.

Górnicka M., Dyplomacja publiczna — american dram na jawie?, http://www.polska-usa.pl/opinie/dyplomacja-publiczna-american-dream-na-jawie [odczyt z dn. 29.03.2012].

http://czarnypr.com.pl/ [odczyt z dn. 04.04.2012].

http://dyplomacjapubliczna.wordpress.com/2012/01/13/dyplomacja-publicz-na-w-stanach-zjednoczonych/ [odczyt z dn. 29.03.2012].

http://news.money.pl/artykul/muzulmanie;nieufni;obama;tego;nie;zmieni-l,74,0,832842.html, [odczyt z dn. 01.04.2012],

http://www.cralusso.pl/Dyplomacja-publiczna.html [odczyt z dn. 14.04.2012],

http://www.polska-usa.pl/opinie/jak-internet-i-nowe-media-zmienily-dyploma-cje-publiczna-przyklad-usa/strona-2 [odczyt dn. 14.04.2012],

http://www.state.gov/documents/organization/149966.pdffodczytz dn.17.04.2012],

http://www.thebrandusa.com/about/ [odczyt z dn. 14.04.2012],

http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2002_07-09/brown_pubdipl/brown_pubdipl.html [odczyt z dn. 16.04.2012].

http://www.whynotusa.pl/programy/studia-w-usa-community-college/ [odczyt z dn. 29.03.2012],

Hybrydowa dyplomacja w epoce nowych mediów, http://www.stosunkimiedzy- narodowe.pl/hybrydowa-dyplomacja-w-epoce-nowych-medi%C3%B3w [odczyt z dn. 17.04.2012],

Kagan R., Potęga i Raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, przeł. W. Turpolski, Warszawa, 2003, s.10, 100.

Kopaliński, W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000, s. 135.

Kowal B., Dyplomacja publiczna w Stanach Zjednoczonych, http://dyplomacjapu- bliczna.wordpress.com/2012/01/13/dyplomacja-publiczna-w-stanach-zjednoczonych/ [odczytz dn. 29.03.2012],

Leonard M., Stead C., Smewing C., Public Diplomacy, London 2002, s. 12.

Miłosz S., Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.

Misja. Przygoda. Program Fulbrighta, http://www.polska-usa.pl/z-historii/misja- przygoda-program-fulbrighta [odczyt z dn. 29.03.2012],

Modzelewski W., USA w sondażach, Warszawa 2012, s. 150, 166.

Molendowski E., Polan W., Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce za-granicznej państw, Kraków 2007, s. 31.

Najbardziej uwielbiane państwo świata, http://www.psz.pl/tekst-29497/USA-Najbardziej-uwielbiane-panstwo-swiata [odczyt z dn. 12.04.2012],

Nye J.N., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, przeł. J. Zaborowski, Warszawa 2007, s. 33, 97.

Ociepka B., Dyplomacja publiczna, Wrocław 2008, s. 12.

Olszański P., Prawny wymiar międzynarodowego obiegu informacji, http://www. reporterzy.info/155,prawny_wymiar_miedzynarodowego_obiegu_informacji.html [odczyt z dn. 14.04.2012],

Pacuła P., Kondycja Supermocarstwa. Wizerunek międzynarodowy, problemy we-wnętrzne, [w:] Bezpieczeństwo narodowe, red. M. Biernat, Warszawa 2007, s. 20.

Potocki R., Miłoszewska D., Rola Soft Power w środowisku międzynarodowym, https://repozytorium.amu.edu.p1/jspui/bitstream/10593/966/l/Soft%20power.pdf [odczyt z dn. 01.04.2012],

Richmond Y., Practicing Public Diplomacy: A cold War Odyssey, New York 2008, s. 11.

Snow N., Rething Public Diplomacy [w:] N. Snow, P. M. Taylor, Routledge Handbook of Public Diplomacy, New York 2009, s. 3.

Sussman G., Branding democracy: U.S. regime change in post-Soviet Eastern Europe, New York 2010, s. 30.

Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 1977, s. 5.

The Washington Post Obama Addresses DNC Winter Meeting, http://www.wa- shingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/05/AR2007020500753_pf.html [odczyt z dn. 29.03.2012],

USA najbardziej uwielbiane państwo świata, http://www.psz.pl/tekst-29497/USA-Najbardziej-uwielbiane-panstwo-swiata [odczyt z dn. 13.04.2012],

Wirtualna ambasada ociepli wizerunek USA, http://tvp.info/informacje/swiat/wirtualna-ambasada-ociepli-wizerunek-usa/5806573 [odczyt z dn. 25.03.2012],

Wolf Ch. Jr., Rosen B., Public Diplomacy. How to think About and Improve It, Santa Monica 2004, s. 4.

Wolfson E., Dyplomacja publiczna z amerykańskiej perspektywy, [w:] B. Ociepka, Dyplomacja publiczna, Wrocław 2008, s. 207, 230.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism