Ekstremizm polityczny, a bezpieczeństwo państwa — rozważania w kontekście Polski

Patryk Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.004

Abstrakt


Political extremism and state security, deliberations in the context of Poland

To main aim of this article is to show the problems of extremist political organizations (left and right) active in the Republic of Poland, and to give an answer to the question, if those groups can influence on the internal security of the state and use the terrorism in its actions. The knowledge of the rangę and methods of those groups, their views, allows properly assess and recognize the potential threat that those groups can bring to the security - first of all constitutional. By this we mean the state of socio-political relations in the country, which ensures the respect and effective protection of the mechanisms established by the political system and assigned values and rights.


Słowa kluczowe


ekstremizm polityczny; bezpieczeństwo państwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chełminiak M., Elementy nacjonalizmu w myśli euroazjatyckiej Aleksandra Dugina, [w:] Narody i nacjonalizm w federacji Rosyjskiej, red. P. Timofiejuk, A. Wierzbicki, E. Zieliński, Warszawa 2004, s. 120-127.

Coser L.A., Funkcje konfliktu społecznego, Kraków 2009, s. 55.

Działalność niejawna, http://www.bhpoland.org/strona/pl_dzialalnosc.htm [odczyt dn. 12.03.2011],

Fehler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012, s. 179.

Galembski R., Eschatologiczny wymiar ekstremizmu politycznego, [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Lublin 2004, s. 63.

Herbut R., Ekstremizm, [w:] Słownik politologii, Wrocław 2003, s. 86-87.

http://aktywl4.net/index.php/o-nas/31-ideologia [odczyt dn. 12.10.2012],

http://answ.wordpress.com/about/ [odczyt dn. 23.03.2011],

http://xportal.alk.pl/?page_id=48 [odczyt dn. 12.10.2012],

Jakubowska U., Ekstremizm polityczny. Studium psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 40.

Lasecki R., Ku doktrynie społeczeństwa zamkniętego. Metapolityka i metafizyka sojuszu ekstremów, Templum Novum 2011-2012, nr 11-12, s. 120-132.

Mietelski M., Autonomiczni nacjonaliści, Polityka Narodowa 2010, nr 7.

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce, Warszawa 2011, s. 285.

Stępień S., Koncepcje polityczne ekstremizmu prawicowego w III Rzeczypospolitej, [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Lublin 2004, s. 296-297.

Dz.U. 1997, NR 78 poz. 483.

Tokarczyk R., Teoretyczna a praktyczna istota współczesnego ekstremizmu politycznego, [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Lublin 2004, s. 17.

Tokarz G., Współczesny polski ekstremizm lewicowy wobec przemocy, [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Lublin 2004, s. 321.

Wywiad Arkadiusza Mellera z Michałem Rakulskim — Pierwszym Sekretarzem Rady Centralnej RLK oraz Aleksandrem Iwanowem, Komisarzem ds. Ideologicznych RC RLK. http://archiwum.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/6235/ [odczyt dn. 12.10.2012 r.].
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism