Forum Demokratyczne Unii Wolności — powstanie, krytyka działalności i upadek inicjatywy (9 października–11 grudnia 1994 r.)

Dominik Szczepański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2011.006

Abstrakt


 

Freedom Union, a political formation which was created from the connection of the Democratic Union and the Liberal-Democratic Congress in spring 1994, was accused of being the continuation of DU’s idea and the difference between DU and FU was a regulation in the party’s statute which banned creating political factions. Conflicts among the members of the connected groups took place already during the first convention of the party. It turned out then, that there must be a place for various views on various themes in the party. The members were accused of switching to either left or right side of the political scene, for example through crypto-factions creation — Polish Liberal Group. As a result, party activists put forward a proposal to create Democratic Forum which main aim was to strengthen FU position on the political arena and to unify actions of the union members.


Słowa kluczowe


Polska; partie polityczne; Unia Wolności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. tymcz. 166, Uchwały Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Forum Demokratycznego Unii Wolności, Warszawa 26.11.1994, b.p.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2005, Warszawa 2007, s. 310.

FCBG Deklaracja [Forum Demokratycznego] Warszawa 9.10.1994, b.p.

FCBG, Deklaracja założycielska Forum Demokratycznego Unii Wolności, b.p.

FCBG, Forum Demokratyczne Unii Wolności, b.m.w., b.d.w., b.p.

FCBG, T. Mazowiecki, Wystąpienie na spotkaniu założycielskim Forum Demokratycznego Unii Wolności, Warszawa 26.10.1994, b.p.

Frydrychowicz A., Nowa partia to bezsens. Rozmowa z Z. Kuratowską, Trybuna 29.11.1994, nr 278, s. 1.

Frydrychowicz A., Rozłam, czy ratunek dla Unii?, Trybuna 28.11.1994, nr 227, s. 2.

Jaszuński G., Zofia Kuratowska: lekarz, polityk, dyplomata, Warszawa 2000, s. 79.

Krasowski R., Zaremba P., Unijna lewica podnosi głowę, Życie Warszawy 12.07.1994, nr 165, s. 2.

Król J., Z notatnika, Słupsk–Warszawa 1997, s. 152.

Leszczyński P.A., Polski socjalliberalizm w latach 1989–1997 — historyczne i europejskie uwarunkowania, Warszawa 2004, s. 69.

Lipszyc J.B., Żeby nie odeszła od zasad, Rzeczpospolita 14.10.1994, nr 240, s. 2.

Mistewicz E., Unia sprzeczności, Wprost 1994, nr 30, s. 22.

Nowakowska A., Księga zasad liberalnych, Gazeta Wyborcza 23–24.07.1994, nr 170, s. 2.

Nowakowska A., Szanse na jedność UW? 40%, a może mniej. Rozmowa z Zofią Kuratowską, Gazeta Wyborcza 11.07.1994, nr 159, s. 5.

Popek J., Mazowiecki czeka, Frasyniuk pogania, Gazeta Wyborcza 29.11.1994, nr 277, s. 2.

Solecka M., Forum w Krakowie, Biuletyn Małopolski Unii Wolności, 11.1994, nr 3, s. 3.

Statut Unii Wolności uchwalony przez I Kongres Krajowy Unii Wolności, Warszawa 23.04.1994, s. 6.

Strona internetowa Fundacji im. Friedricha Naumanna, www.fnst.pl, Fundacja im. Friedricha Naumanna w Polsce, [odczyt z dn. 4 lipca 2010 r.].

Subotić M., Olszewski K., Udzielajmy mądrych wywiadów”, Rzeczpospolita, 12.12.1994, nr 288, s. 1.

Subotić M., Partia w partii, Rzeczpospolita 11.10.1994, nr 237, s. 2.

Subotić M., Przeciąganie liny, Rzeczpospolita 13.12.1994, nr 289, s. 2.

Subotić M., Rozłamowy straszak, Rzeczpospolita 28.11.1994, nr 276, s. 3.

Turek P., Polska Grupa Liberalna, Małopolski Biuletyn 19.09.1994, nr 1, s. 8.

Uchwały Rady Krajowej Unii Wolności przyjęte na posiedzeniu w dniu 11.12.1994 r., [w:] WBI UW, XII 1994, nr 2, s. 4.

Wąsik Z., Nie dla Forum Demokratycznego, Trybuna 13.12.1994, nr 290, s. 3.

Wąsik Z., Niebieski środek sceny. Rozmowa z M. Balickim, Trybuna 30–31.07.1994, nr 177, s. 7-8.

Wielowieyska D., Co się stanie z Unią Wolności?, Gazeta Wyborcza 5.12.1994, nr 282, s. 4.

Wielowieyska D., Oronowicz K., Unia z lewa i z prawa, Gazeta Wyborcza, 3–4.12.1994, nr 281, s. 3.

Zalewsk I., Forum nie chce dzielić, lecz odziać Kuronia, Życie Warszawy, 10.1994, nr 258, s. 4.

Zalewski I., Forum lewicy przeciw marazmowi czy prawicy?, Życie Warszawy, 10.1994, nr 254, s. 2.

Zalewski I., W Unii bez kompromisu, Życie Warszawy 12.12.1994, nr 315, s. 2.

Zalewski I., Zaremba P., Geremek w boju z Mazowieckim, Życie Warszawy 2.12.1994, nr 305, s. 2.

Załuska W., Mazowiecki wychodzi z sali, Gazeta Wyborcza 28.11.1994, nr 276, s. 1.

Załuska W., To poważny błąd! Gazeta Wyborcza 10.10.1994, nr 236, s. 5.

Zaremba P., Pokerowa zagrywka unijnej lewicy, Życie Warszawy 18.08.1994, nr 171, s. 4.

Zaremba P., Unia ponad podziałami, Życie Warszawy 15.06.1994, nr 138, s. 3.

Zaremba P., Unijna lewica chce Forum, Życie Warszawy 25.11.1994, nr 298, s. 2.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism