Brytyjska polityka ustępstw, a wybuch Drugiej Wojny Światowej

Krzysztof Kania

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2010.018

Abstrakt


British policy of appeasement and outbreak of World War II

The aim of the article is to present British foreign policy called 'policy of ap­peasement’ in the period between May 1937 and September 1939. The article describes among other things English-German, English-Italian, English-Polish relations with regard to situation in Europę, mainly her Central-Eastern part. British foreign policy in Neville Chamberlain’s term of office was typified by larger and larger concessions to Germany i.a. Austria, Czecho-Slovakia, Memel (Klaipeda). Chamberlain, upsetby developmentof situation in Europę, decided to grant Poland unilateral guarantees (31 March 1939), which were altered by Józef Beck into bilateral obligation early in April. This change in British foreign policy, concessions replaced with guarantees, did notfinished the policy of appeasement. British politicians still considered peaceful solutions atthe cost of other countries - in September 1939 Poland fell victim to appeasement policy. The Anglo-Polish agreement regarding a provision of mutual aid concluded on 25th August 1939, which in its assumption was supposed to help avoiding the war, only postponed it for a few days. Although the English joined World War II (3 September), at the beginning they reduced their participation only to propaganda activities, like dropping leaflets on German territory. Conduct of British foreign policy was a great disappointment for Polish governement and society. Great Britain put away direct confrontation with the III Reich and gained time for preparation. According to British opinion the abovementioned actions were one of the factors which contributed to win World War II.


Słowa kluczowe


Wielka Brytania; polityka zagraniczna; stosunki międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adams R.J.Q., British Politics and Foreign Policy in the Age of Appeasement 1935-1939, London 1993, s. 128.

Batowski H., Europa zmierza ku przepaści, Poznań 1989, s. 13-29.

Batowski H., Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 2001, s. 233, 298-302, 309, 316-319, 351, 443.

Deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy z dnia 26 stycznia 1934 r. z perspektywy Polski i Europy w siedemdziesiątą rocznicę podpisania, studia pod redakcją M. Wojciechowskiego, Toruń 2005.

Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, red. T Jędruszczak i M. Nowak-Kiełbikowa, t. II: 1933-1939, Warszawa 1996, s. 32-34, 220-223.

Dutton D., Neville Chamberlain, London 2001, s. 199,

Eden A., Pamiętniki 1923-1938, t. I: W obliczu dyktatorów, Warszawa 1970, s. 341.

Eden A., Pamiętniki 1938-1945, t. II: Obrachunki, Warszawa 1972, s. 7.

Harasimowicz A., Dyplomacja brytyjska wobec zagadnienia rozbrojenia 1921-1937, Łódź 1990, s. 287-288.

Jackiewicz H., Brytyjska pożyczka dla Polski w 1939 r., Więź 1974, nr 9, s. 105 i n.

Kania K., Wielka Brytania 1918-1939 w świetle polskich źródeł dyplomatycznych, Toruń 2007, s. 27.

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. nauk. J. M. Majchrowski, Warszawa 1994, s. 107.

Linowski J., Anszlus Austrii a polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii i Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1984, nr 1, s. 153.

Łaptos J., Dyplomaci RP w świetle raportów Quai d'Orsay, Warszawa 1993, s. 250.

Łukasiewicz J., Dyplomata w Paryżu 1936-1939, Warszawa 1995, s. 239-241.

McDonough F., Neville Chamberlain, appeasement and the British road to war, Manchester-New York 1998, s. 54.

Newman S., Gwarancje brytyjskie dla Polski. Marzec 1939, Warszawa 1981, s. 248-249.

Nowak-Kiełbikowa M., Konstanty Skirmunt polityk i dyplomata, Warszawa 1998, s. 313.

Nowak-Kiełbikowa M., Polska-Wielka Brytania w dobie zabiegów o zbiorowe bezpieczeństwo w Europie 1923-1937, Warszawa 1989, s. 463, 564-566.

Nurek m., Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936-1941, Warszawa 1983, s. 97, 109, 195.

Peters A.R., Anthony Eden at the Foreign Office 1931-1938, New York 1986, s. 350-351.

Piszczkowski T., Anglia a Polska 1914-1939. W świetle dokumentów brytyjskich, Londyn 1975, s. 422-423.

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1939 styczeń-sierpień, red. S. Żerka, Warszawa 2005, s. 249, 301, 310, 314.

Raczyński E., Od Narcyza Kulikowskiego do Winstona Churchilla, Londyn 1993, s. 131.

Rocznik służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 1939, Warszawa 1939, s. 223.

Sierpowski H., Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. III: 1935-1939, Poznań 1992, s. 366-371, 405-406, 414-415.

Skinder-Suchcitz T., Rok 1939. Polsko-brytyjska polityka morska, Warszawa-Londyn 1997, s. 45-46,

Skirmunt V.K., Moje wspomnienia 1866-1945, wstęp i opracowanie E. Orlof, A. Pasternak, Rzeszów 1997, s. 185.

Skrzypek A., W kręgu koncepcji Międzymorza i taktyki balansowania (maj 1935 - wrzesień 1938), [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. IV: 1918-1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995, s. 551.

The Earl of Birkenhead, Halifax, The Life of Lord Halifax, London 1965, s. 361.

The Oxford companion to twentieth - century British Politics, ed. J. Ramsden, Oxford 2005, s. 703.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism