Problem polskiej polityki zagranicznej wobec państw wschodnich w początkach lat dziewięćdziesiątych XX wieku na łamach prasy katolickiej

Anna Pankowska vel Jankowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2010.014

Abstrakt


Polish foreign policy towards eastern countries in the early 90ies in the catholic press

In view of the crucial events, which had taken place in East Central Europę in the early nineties of the twentieth century, many comments relatingto Polish eastern policy occurred in the catholic press. Most attention was paid to relations that have been built up between Poland and its nearest neighbors behind eastern border. Facing the political transformations in the Soviet Union after 1989, Polish diplomacy announced a double strategy towards the East. It was a strategy of maintaining parallel relations with Moscow and the former Soviet republics. Cautious policy towards the East was being judged in the Catholic press in a positive way. Voices of criticism appeared only after disintegration of the Soviet Union. The critics accused Polish diplomacy of paying more attention to western policy than to eastern affairs. The case of breakingthe dependence from greatestneighbor in the east, withdrawal of the soviet army from Poland, dependency on Moscow’s policy towards entering the NATO, were the most commented issues in relations with Russia. The main problems stressed in the relations with new neighbors in the east were: the recognition of independence of Ukrainę and Belarus, the question of the national minorities, the historical events which made itdifficultto establish friendly relations. In the catholic press there were also visible the comments of a role of the catholic and orthodox churches in the rela­tions between Poland and the east, as well as the situation of the catholic church in the eastern republics.


Słowa kluczowe


Polityka zagraniczna polski; stosunki międzynarodowe; geopolityka; prasa katolicka; polityka wschodnia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bereś W., Tyłem do Europy, Tygodnik Powszechny 1993, nr 41, s. 4.

Chabiera T., Kłopoty ze wschodnim partnerem, Więź 1994, nr 5, s. 5-6.

Chajewski A., Linia jedynie słuszna, Ład 1992, nr 27, s. 1.

Chodkiewicz A., Droga do demokracji, Ład 1990, nr 10, s. 1.

Chodkiewicz A., Litwa, „polskie" wybory, Ład 1990, nr 13, s. 2.

Dzwonkowski R., Kościół katolicki na Białorusi i Ukrainie w nowej roli, Ład 1995, nr 28, s. 4.

Dzwonkowski R., Problemy i zagrożenia Kościoła katolickiego na Wschodzie, Ład 1994, nrl, s. 2.

Friszke A., Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956-1989, Warszawa 1997, s. 205.

Gili W., Gili N., Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989-1993, Toruń 1994, s. 17.

Gowin J., Kościół po komunizmie, Kraków 1995, s. 231-239.

Górny G., Czy Kościół na Wschodzie polonizuje?, Tygodnik Powszechny 1994, nr 18, s. 7.

Habowski M., Nauka społeczna Kościoła w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989-1995), Wrocław 2002, s. 11,12.

Hlebowicz A., Co jesteśmy winni Polakom na Litwie, Ład 1991, nr 42, s. 4.

Hlebowicz A., O politykę wobec Wschodu, Ład 1992, nr 2, s. 1.

Hlebowicz A., Polacy, Litwa - co dalej?, Ład 1990, nr 30, s. 3.

Hryniewicz W., Prawosławni i Unici, Tygodnik Powszechny 1990, nr 11, s. 1.

Jedna czy wiele racji stanu? Dyskusja redakcyjna, Więź 1995, nr 3, s. 9-17.

Kalbarczyk D., Wybory na Litwie, Tygodnik Powszechny 1990, nr 10, s. 7.

Kosmen M., Pod ciśnieniem tradycji. Uwagi o współczesnych stosunkach polsko-litewskich, [w:] Polska Polityka Zagraniczna w procesie przemian po 1989 roku, red. A. Żukowski, Olsztyn 1999, s.137-147.

Litwa i Polska. Dyskusja redakcyjna, Znak 1992, nr 3, s. 10-36.

Łętowski M., Litewska lekcja, Ład 1991, nr 4, s. 1.

Magdziak-Miszewska A., Polacy patrzą na Wschód, Więź 1990, nr 7-8, s. 52-57.

Maziarski J., Polska i Rosja, Ł 1994, nr 11, s. 2.

Menkiszek M., Polska w obecnej polityce rosyjskiej, W 1995, nr 3, s. 22-30.

Menkiszek M., Trudne sąsiedztwo: Problematyka bezpieczeństwa w stosunkach Pol¬ski z ZSRR i Rosją w latach 1989-2000, [w:] Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, red. P. Kuźniar, Warszawa 2001, s. 185 i n.

Nasza polityka jest stabilna. Z W. Bartoszewskim rozmawia A. Romanowski, Tygodnik Powszechny 1995, nr 37, s. 5.

Nekrasas E., Litewska polityka zagraniczna: przeszłość i perspektywy, Znak 1992, nr 3, s. 63-75.

Nowakowski J.M., Litwa - problem polityczny czy moralny?, W 1991, nr 10, s. 52¬-56.

Pietraś Z,J., Polityka zagraniczna państwa, [w:] Współczesne stosunki międzynarodowe, red T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997, s. 52.

Piskozub A., Polityka zagraniczna Polski wobec Rosji, [w:] Polska Polityka Zagraniczna w procesie przemian po 1989 roku, red. A. Żukowski, Olsztyn 1999, s. 107-122.

Płokszto A., Polakom z Litwy, Ład1991, nr 1, s. 1.

Pojąć Rosję umysłem. Z A. Drawiczem rozmawia W. Bereś, Tygodnik Powszechny 1994, nr 22, s. 1.

Romanowski A., 1917-1991, Tygodnik Powszechny 1991, nr 51-52, s. 2.

Romanowski A., Jelcyn, Wałęsa, przełom, Tygodnik Powszechny 1993, nr 36, s. 3.

Romanowski A., Polska, Białoruś, Gruzja, Tygodnik Powszechny 1993, nr 18, s. 3.

Romanowski A., Polska-Białoruś, Tygodnik Powszechny 1992, nr 27, s. 3.

Romanowski A., Pożegnanie z Moskwą, Tygodnik Powszechny 1991, nr 45, s. 4.

Romanowski A., Smutek Katynia, Tygodnik Powszechny 1995, nr 24, s. 5.

Romanowski A., Sowieci do domu!, Tygodnik Powszechny 1992, nr 6, s. 3.

Romanowski A., Teraz Rosja!, Tygodnik Powszechny 1993, nr 44, s. 3.

Romanowski A., Wolność na Wschodzie, Tygodnik Powszechny 1991, nr 37, s. 9.

Sielski M., Rosyjski sen o potędze, Tygodnik Powszechny 1993, nr 47, s. 1.

Skaradziński B., Bojkot czy „olewanie”?, Więź 1995, nr 8, s. 158-161.

Skaradziński B., Przegrywamy razem z Ukraińcami, czy każdy sobie?, Więź 1994, nr 4, s. 145-149.

Skubiszewski K., Nowe sojusze, Tygodnik Powszechny 1991, nr 11, s. 6.

Sobczak J., Stosunki Polski z Białorusią, [w:] Polska i jej nowi sąsiedzi (1989-1993), red. J. Sobczak, Poznań-Toruń, s. 24.

Stomma S., Nowe sąsiedztwo, Tygodnik Powszechny, 1990, nr 49, s. 1.

Szawłowski R., Opłakane skutki polityki wschodniej, Ład 1993, nr 13, s. 1.

Szlachta A., Zrozumieć racje Litwinów, Więź 1992, nr 8, s. 22-30.

Szrejder J.A., KIK w Moskwie, Tygodnik Powszechny 1990, nr 14, s. 10.

Unger L., Pan Tadeusz Gorbaczow, Tygodnik Powszechny 1990, nr 13, s. 1.

Wieiowiejski A., Dylematy polityki wschodniej, Więź, 1990, nr 11-12, s. 13-17.

Wojtaszczyk W.A., Niepsuja J.M., NATO a Europa Wschodnia, Warszawa 1998.

Zeschła ziemia, z P. Malińskim rozmawia P. Kozacki, Tygodnik Powszechny 1990, nr 5, s. 2.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism