"80 rocznica reform rządu profesora Władysława Grabskiego (1924-2004) : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 5 listopada 2004 r. we

Marek Białokur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7954

Abstrakt


recenzja

Pełny tekst:

PDF


ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism