"Admirali i generali Klaljevine Jugoslavije 1918-1941: studija o vojnoj eliti i biografski leksykon", Mile Bjelajac, Beograd 2004.

Miloš Zečević

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7788

Abstrakt


recenzja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Admirałowie i generałowie Królestwa Jugosławii. Studia o elicie wojskowej i leksykon biograficzny.

Zacharias M.J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii l943-1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004.

Bjelajac M., Yojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918-1921, Beograd 1988.

Bjelajac M., Yojska Kraljevine SHS/Jugosłavije 1922-1935, Beograd 1994.

Bjelajac M., Izmedu vojske i politike. Biografija generała Dusana Trifunovića 1880-1942, Beograd-Kruśevac 1997.

Bemaś F., Cień „ Czarnej ręki”. Z kart po-litycznych dziejów państw bałkańskich w latach 1878-1918, Warszawa 1990.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism