Na bocznym torze wojny, czyli sześć lat internowania polskich okrętów podwodnych w Szwecji

Adam Staniszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7782

Abstrakt


abstrakt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Wojciechowski Z., Internowanie polskich okrętów podwodnych w Szwecji, Przegląd Morski, 1991, nr 11, s. 4.

Pertek J., Wielkie dni małej floty, Poznań 1981, s. 580.

Wojciechowski Z., Pierwszy wojenny atak torpedowy (niezwykły dokument ORP „Sęp"), Przegląd Morski, 1994, nr 1, s. 89-90.

Spotkanie w Mariejred, Życie Warszawy, 1981, nr 218, s. 6.

Kosiarz E., ORP Sęp w akcji bojowej, Przegląd Morski, 1958, nr 9, s. 70.

Pertek J., Wielkie dni małej floty, Poznań 1987, s. 120-122.

Jameberg E., Internering av polska u - batar med besattningar iVaxholms fdstning [w:] Vaxholms fastnings museum. Fóreningen Vaxholms fastnings musei vanner, 1981, Z. XXI, s. 42, 43, 44.

Uggla A.N., Polacy w Szwecji w latach II wojny światowej, Gdańsk 1997, s. 51.

Pertek J., Wielkie dni małej floty, Poznań 1981, s. 580.

Joachimczak J., Dywizjon nie wrócił do bazy, Czata, 1987, nr 18/19, s. 9.

Rudzki Cz., Polskie okręty podwodne 1926-1969, Warszawa 1985, s. 116.

Wojciechowski Z., Szlakiem internowanych podwodniaków, Przegląd Morski, 1994, nr 1, s. 79-87.

Samment, Historia Orła - znana czy nieznana?, Przegląd Morski, 1997, nr 1, s. 65-75.

Sarapuu M., Lot Orła, Przegląd Morski, 1997, nr 1, s. 76-93.

Uggla A.N., I nordliga hamn. Polacker i Sverige under andra varldskriget, Uppsala 1997, s. 43, 47.

Morze nasze morze cz. III, Rzeczpospolita Podchorążacka, 2003, nr 1, s. 12.

Uggla A.N., Polacy w Szwecji w latach II wojny światowej, Gdańsk 1997, s. 55.

Skinder-Suchcitz T., Próby uwolnienia okrętów podwodnych z internowania w Szwecji IX 1939 - VI 1940, Zeszyty Historyczne, Paryż 1996, Z. 115, s. 60—66.

Konecki T., Skandynawia w drugiej wojnie światowej, Warszawa 2003.

Miłobędzki J., Ze szkoły morskiej do marynarki wojennej, Morze, 1986, nr 4, s. 20-21.

Romanowski B., Torpeda w celu!, Warszawa 1960, s. 91.

Pater W., Dlaczego kmdr ppor. Bogusław Krawczyk popełnił samobójstwo?, Przegląd Morski, 1993, nr 11, s. 64-72.

Na internowaniu, Polska Walcząca, 1943, nr 5, s. 5.

O internowanych w Szwecji, Wiadomości Polskie, Londyn 1942, nr 49, s. 4.

Polacker harjar bland Sormlands flickor. Ydmjeliga forhallanden 1 Marie- fredstrakten, Dagens Eko z 27. 05. 1941 roku.

Archiwum Akt Nowych, Poselstwo RP w Sztokholmie, MIKR. B 22802, S. 6526, List posła RP w Sztokholmie G. Potworowskiego do internowanych z 21 XII1941 roku.

Matuszak K., Polski Komitet Pomocy w Szwecji [w:] Polacy w Szwecji po II wojnie światowej, Sztokholm 1992, s. 13-21.

Uggla A.N., I nordlig hamn, Uppsala 1997, s. 53.

Lewandowski J., Węzeł sztokholmski. Szwedzkie koneksje polskiego po-dziemia, IX1939 - VII1942, Acta Sueco - Polonica, Uppsala 1999, nr 4, s. 114.

Ósterberg O., Det problematiska erkannandet. Sverige och ett Central- europa i fórandring [w:] Polen & Sverige 1919-1999 pod red. H. Runblom, A. N. Uggla, Uppsala 2005, s. 190.

Potworowski T., The Połish Legation ’s undiplomatic activities, Stockholm September 1939 -Juty 1942, Acta Sueco-Polonica, 2003, nr 10/11, s. 20.

Borowiak M., Stalowe drapieżniki: polskie okręty podwodne w wojnie, Gdańsk 2005, s. 133.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism